Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Datganiad Ardal Morol

Mae'r Datganiad Ardal Morol ​ yn cwmpasu dyfroedd glannau Cymru, sy'n estyn hyd at 12 milltir môr o’r arfordir ac yn cynnwys 43% o diriogaeth Cymru.

Dôl morwellt iach oddi ar arfordir De Canol Cymru Adeiladu gwydnwch ecosystemau morol

Mae'r thema yma yn edrych ar amgylchedd morol o amgylch Cymru a sut y gallwn adeiladu gwydnwch ein hecosystemau moro.

Storm ar Bae Treaddur Atebion sy'n seiliedig ar natur ac addasu ar yr arfordir

Beth yw'r cyfleoedd ar gyfer cyflenwi atebion sy'n seiliedig ar natur ac addasu ar yr arfordir, gan gefnogi Cymru i fod ag arfordir sy'n gynaliadwy ac yn gallu gwrthsefyll y newid yn yr hinsawdd?

Golygfa o'r gorwel ar fachlud haul yn ystod gwaith adeiladu fferm wynt Gwent Y Môr, oddi ar arfordir Gogledd Cymru Gwneud y mwyaf o gynllunio morol

Beth sydd angen digwydd i sicrhau bod cynllunio morol yn gallu cefnogi'r gwaith o reoli adnoddau naturiol morol yn gynaliadwy?

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.