Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Datganiad Ardal De-ddwyrain Cymru

Mae Datganiad Ardal y De-ddwyrain yn cwmpasu awdurdodau lleol Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen

Bloc Coetir Bach Cysylltu ein tirweddau

Nod thema Cysylltu ein Tirweddau yw nodi cyfleoedd lleol ar ein safleoedd gwarchodedig a’n hamgylcheddau naturiol ac adeiledig er mwyn cyfrannu at wydnwch y rhwydweithiau ehangach o gynefinoedd blaenoriaethol yn y rhanbarth. Dylai'r cyfleoedd hyn ar gyfer gwella gwydnwch ecosystemau hybu'r cysylltedd ecolegol rhwng safleoedd, ar draws ffiniau ac ar raddfa tirwedd

Golwg o'r awyr ffordd Abergavenny Gwent yn barod ar gyfer yr hinsawdd

Mae'r thema Gwent sy'n Barod am yr Hinsawdd am nodi cyfleoedd graddfa dirwedd a rhanbarthol ac ymyriadau ar y cyd ar gyfer ymaddasu a lliniaru'r hinsawdd a fydd yn gwella gwydnwch ecosystem a chymuned leol.

Teulu wrthi'n cerdded yng Nghastell Cas-gwent Iach Heini Cysylltiedig

Mae'r thema Iach, Heini, Cysylltiedig yn ymwneud â nodi cyfleoedd ac ymyriadau cydweithredol sy'n amddiffyn a gwella iechyd a llesiant, gan gysylltu pobl, cymunedau, a chyflenwi gwasanaethau â natur er budd y bobl a'r amgylchedd.

Rhanddeiliaid yn mynd i weithdy Datganiad Ardal y De-ddwyrain Ffyrdd o Weithio

Nod y thema Ffyrdd o Weithio yw nodi manteision cydweithio rhanbarthol strategol a nodi'r hyn mae angen i ni ei wneud ar unwaith, ac yn dda, ar raddfa ranbarthol i fwyafu cyflawniad lleol. Mae'r thema strategol Ffyrdd o Weithio'n ychwanegu gwerth at y ffyrdd y mae ein hadnoddau naturiol yn cael eu rheoli ar y cyd, gan fwyafu'r manteision maent yn eu darparu.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.