Ymholiadau gan y cyfryngau

Os ydych chi’n newyddiadurwr sydd ag ymholiad neu gais am gyfweliad, cysylltwch â’n tîm Cyfathrebu

Gallwch chi gysylltu â’n tîm yn ystod oriau gwaith, gyda’r hwyr ac ar benwythnosau.

Rhannu eich lluniau neu fideos​

I roi eich caniatâd i Cyfoeth Naturiol Cymru ddefnyddio'ch lluniau neu fideos ar ein sianeli cyfathrebu i gefnogi ein gwaith, cwblhewch y ffurflen awdurdodi hon

Ffilmio ar ein tir

Os hoffech wneud cais am ganiatâd i ffilmio ar ein tir ac nad yw eich ymholiad yn gysylltiedig ag unrhyw geisiadau o ran y cyfryngau neu gyfweliad, ewch i'n tudalen ganiatadau i lenwi'r ffurflen gais berthnasol. I ffilmio ar ein tir mae angen o leiaf 3 wythnos o rybudd arnom; gall gymryd hyd at 12 wythnos i brosesu ceisiadau.

Diweddarwyd ddiwethaf