Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Seibiant gyrfa i eirafyrddiwr o’r radd flaenaf!

Rhiannon Cottrell snowboarding

Weithiau, mae dychwelyd i’r swyddfa ar ôl gwyliau’r Nadolig yn teimlo fel tipyn o sialens! Ond mae gan Rhiannon Cottrell, un o swyddogion cadwraeth Cyfoeth Naturiol Cymru yn Nolgellau, her a hanner o’i blaen!

Y gaeaf diwethaf, cynrychiolodd Rhiannon Gymru a’r DU yn y Freeride Snowboarding World Tour. Caiff y sialens hon ei chynnal ar rai o lethrau alpaidd mwyaf y byd, ac mae angen dewrder, sgìl a gwaith caled i’w chwblhau…

Gan gystadlu yn erbyn athletwyr sydd wedi hyfforddi ar gyfer y Gemau Olympaidd, Rhiannon bellach yw eirafyrddiwr ‘Freeride’ gorau Prydain – a rhif 17 drwy’r byd.

A hithau wedi cyrraedd safle uchel drwy’r byd, a chyda chymorth nawdd, yn awr gall Rhiannon gystadlu mewn mwy o ddigwyddiadau uchel eu safon a cheisio dringo i safle uwch.

Meddai Rhiannon: “Dwi’n gobeithio rhoi Cymru ar y map gyda champ nad ydyn ni eto’n cael ein cydnabod am ei chyflawni, gan helpu i annog merched yn y byd athletau fel rhan o’r ymgyrch ‘Sut Mae’ch Symud Chi?’ gan Lywodraeth Cymru.

“Eisoes, rydw i wedi cael trafodaethau gyda threfnwyr digwyddiadau ynglŷn â chynrychioli Cymru fel gwlad unigol, ac mae hyn yn rhywbeth y mae’r trefnwyr yn ei ystyried.”

Er na chaiff y Freeride World Tour mo’i hystyried fel camp Olympaidd, mae’n cynrychioli’r safon uchaf mewn eirafyrddio, gan ddenu Olympiaid sy’n hyfforddi drwy gydol y flwyddyn.

Er mwyn galluogi Rhiannon i gystadlu ar y lefel uchaf, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymeradwyo ei chais am seibiant gyrfa o dri mis a hanner, er mwyn rhoi cyfle iddi hyfforddi ac adeiladu ar yr hyn a gyflawnodd y llynedd.

Ond mae Rhiannon yn bwriadu defnyddio’r amser er budd ei ‘gwaith bob dydd’ hefyd pan fydd yn dychwelyd ym mis Mai 2018.

Yn ystod ei seibiant gyrfa diwethaf, bu Rhiannon yn astudio sut y caiff gofynion hamdden a chadwraeth eu cydbwyso mewn ardaloedd gwarchodedig – sialens hollbwysig i ni yma yng Nghymru hefyd.

A bu hi’n llunio canllawiau ar gyfer datblygwyr llwybrau beicio mynydd a chôd ymddygiad ar gyfer defnyddwyr beiciau mynydd.

Ychwanegodd Rhiannon: “Dwi’n bwriadu adeiladu ar hyn a datblygu’r cysylltiadau a wnes y gaeaf diwethaf.”

Mae Rhiannon yn gobeithio cael lleoliad gwaith gwirfoddol gyda’r Parc Cenedlaethol yn Aosta yng ngogledd-orllewin Yr Eidal ar y ffin gyda Ffrainc a’r Swistir.

Mae hi’n gobeithio gweithio ar y cyd gyda threfnwyr y digwyddiad i weld sut y gall digwyddiadau hamdden helpu i ariannu gwaith i reoli’r adnoddau naturiol y maen nhw’n dibynnu arnynt.

Ychwanega Rhiannon: “Mae dod o hyd i ffyrdd o gydbwyso dyletswyddau cadwraeth gydag amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol wrth galon gwaith CNC. Dwi’n gobeithio y bydd yr wybodaeth a gaiff ei chasglu gennyf yn cyfrannu at hyn.

“Ac mae chwilio am ffyrdd arloesol o gael gafael ar gyllid yn hollbwysig i gyflawni ein hamcanion.”

 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.