Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Map perygl llifogydd ar-lein newydd

O heddiw ymlaen, bydd modd ichi gadarnhau eich perygl llifogydd, gweld yr ardaloedd sy’n elwa ar amddiffynfeydd rhag llifogydd a gweld pa ardaloedd a all gael rhybuddion llifogydd trwy ddefnyddio ein map perygl llifogydd ar-lein newydd.

map perygl llifogyddRoedd yr wybodaeth hon ar gael o’r blaen ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd, ond erbyn hyn rydym wedi ymgorffori ein syllwr map rhyngweithiol yn ein gwefan, fel y gallwch weld setiau data perygl llifogydd ar gyfer Cymru.

Roedd llunio’r map perygl llifogydd ar-lein newyddyn golygu llawer iawn o waith, ond erbyn hyn mae gennym lwyfan y gallwn ei ddefnyddio i sicrhau y bydd mwy o wybodaeth ar gael ar-lein. Mae’r cam cyntaf hwn wedi sicrhau bod data sylfaenol am berygl llifogydd ar gael i atgynhyrchu’r wybodaeth a oedd ar gael cynt ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd.

Rydym wedi lansio hyn ar ffurf BETA er mwyn casglu adborth a fydd yn ein helpu i wella’r ffordd rydym yn datblygu ein mapiau ar-lein yn y dyfodol. Felly, cofiwch roi gwybod inni am eich profiad o ddefnyddio’r mapiau – y da a’r drwg.

Fel arbenigwr mewn rheoli perygl llifogydd, rydw i wedi arfer defnyddio offer mapio eithaf technegol fel rhan o’m swydd; ond wrth ddatblygu mapiau y gall pobl eu defnyddio ar ein gwefan, roedd yn rhaid inni sicrhau eu bod mor hawdd â phosibl i’w defnyddio.

Wrth fy nesg!Richard Weston at my desk

Pa un a ydych eisiau gweld beth yw’r perygl llifogydd ar gyfer eich cartref newydd at ddibenion yswiriant, neu weld pa ardaloedd sy’n elwa ar amddiffynfeydd rhag llifogydd, rydym eisiau i’n mapiau fod mor ddefnyddiadwy â phosibl i bob un o’n cwsmeriaid.

Hefyd, roedden ni eisiau creu map sy’n cynnig mwy o swyddogaethau i’r defnyddwyr. O’r blaen, wrth edrych ar ddata perygl llifogydd ar gyfer Cymru ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd, un set ddata ar y tro yn unig yr oedd modd ichi ei gweld; ond gyda’r system fapio newydd hon, gallwch ychwanegu a dileu gwahanol haenau o fewn yr un syllwr map. Golyga hyn y gallwch weld yr holl ddata perygl llifogydd heb orfod symud i dudalennau gwahanol.

Cadwch olwg am fwy o ddiweddariadau’n ymwneud â mapiau ar-lein eraill sy’n berthnasol i bob agwedd ar waith CNC – ond yn y cyfamser, byddem wrth ein bodd yn clywed eich barn ynglŷn â defnyddio’r mapiau perygl llifogydd newydd.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.