Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cadeirydd ac aelodau newydd i'n Bwrdd

Blog gan Emyr Roberts, ein Prif Weithredwr.

Emyr RobertsEfallai eich bod wedi clywed yn ddiweddar fod ein Gweinidog wedi cyhoeddi penodiadau newydd i Fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae’n bleser gennyf eich hysbysu y bydd Diane McCrea yn ymgymryd â’i swydd fel Cadeirydd y mis nesaf, gan ddod â’i phrofiad gwerthfawr ym maes gwasanaethau cyhoeddus. Hoffwn hefyd fanteisio ar y cyfle i groesawu Aelodau Newydd y Bwrdd, sef Chris Blake, Zoe Henderson, Howard Davies, Karen Balmer ac Elizabeth Haywood i’r sefydliad. Cychwynodd y rhain ar eu swyddi ar 9 Tachwedd. Hoffwn hefyd longyfarch Madeleine Havard a fydd yn cychwyn ar ei swydd fel Is Gadeirydd.

Cymru yw’r wlad gyntaf i greu un sefydliad a all edrych ar reoli’r amgylchedd a defnyddio ein hadnoddau naturiol mewn ffordd integredig er mwyn iddynt gael eu cynnal, eu gwella a’u defnyddio yn gynaliaday, yn awr ac yn y dyfodol. Bydd gan y Cadeirydd a’r Aelodau Bwrdd newydd rôl bwysig i’w chwarae wrth roi‘r arweiniad strategol inni barhau i wneud hyn yn y dyfodol.

Er ei bod yn gwbl glir i bawb beth yw maint y gwaith o’n blaenau a’r heriau cysylltiedig, edrychaf ymlaen at weithio gyda’r Cadeirydd a’r Bwrdd newydd i fwrw ymlaen â’r agenda uchelgeisiol sydd gennym. Fel yr ydym wedi dweud bob amser, ni allwn gyflawni ein huchelgeisiau ar gyfer Cymru ar ein pen ein hunain, ac felly bydd ymgysylltu â rhanddeiliaid yn elfen bwysig o swyddogaeth Diane McCrea ac mae hi’n edrych ymlaen at gyfarfod â chi yn fuan.

Rhaid imi hefyd gymryd y cyfle hwn i ddiolch i Peter Matthews am ei egni a’i ymrwymiad yn ystod yr holl waith caled a aeth i’r broses gynnar o sefydlu CNC. Hoffwn hefyd ddymuno’n dda i Lynda Warren, Harry Legge-Bourke a Hywel Davies wrth iddynt adael Bwrdd CNC.

Byddwn yn clywed yn uniongyrchol gan Diane yn rhifyn nesaf ein cylchlythyr, Cyfoeth.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.