Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ein Harolwg Cwsmeriaid - dweud eich dweud

Arolwg Cwsmeriaid graphic - dywedwch wrthym sut y gallwn wella ein gwasanaethau cwsmeriaid i chi

Yn y blog hwn gan Catherine Love, Cyfarwyddwr Cwsmeriaid, Cyfathrebu a Gwybodaeth, mae’n rhannu ein cynlluniau i wella’r gwasanaethau rydyn ni’n eu darparu i’n holl gwsmeriaid yng Nghymru.

Mae wedi bod yn gyfnod prysur yma yn Cyfoeth Naturiol Cymru gan inni groesawu Claire Pillman fel ein Prif Weithredwr newydd yn ddiweddar. Mae Claire yn ymuno â ni mewn cyfnod cyffrous ar ddechrau pennod newydd, wrth inni lansio ein Cynllun Corfforaethol newydd. Mae ein cynllun yn uchelgeisiol ac mae’n canolbwyntio ar wella ansawdd y gwasanaeth sydd ar gael i gwsmeriaid, rhywbeth rydw i’n teimlo’n gryf iawn yn ei gylch. Rydyn ni eisiau parhau i wella eich profiad o CNC drwy sicrhau bod gwasanaeth gwych i gwsmeriaid wrth galon ein holl waith.

Yn ddiweddar, rydyn ni wedi ymuno â’r Sefydliad Gwasanaethau Cwsmer (ICS) er mwyn cael help gyda’n huchelgeisiau ar gyfer cwsmeriaid. Maen nhw’n cynnal holiadur ar ein rhan er mwyn clywed eich barn chi a deall eich profiad chi o’n gwasanaethau i gwsmeriaid.

Dyma ddechrau, yn ein barn ni, gynllun cyffrous er mwyn gwella. Bydd eich barn chi’n ein helpu ni i ddeall beth allwn ni ei wneud a fydd yn gwneud y gwahaniaeth mwyaf i’ch profiad chi fel ei fod mor hawdd a phositif â phosibl.

Felly, p’un ai eich bod chi wedi gwneud cais am drwydded gyda ni, wedi prynu trwydded, wedi gweithio gyda ni i greu a darparu prosiect neu wedi mwynhau golygfeydd godidog o un o’n llwybrau i ymwelwyr - rydyn ni eisiau clywed eich barn chi.

Llenwch yr holiadur nawr - mae ar agor tan 7 Mai

Rydyn ni’n sylweddoli bod eich amser chi’n brin ac yn werthfawr, felly mae’r ICS wedi gwneud yr holiadur yn un byr. Mae deg datganiad sy’n seiliedig ar ein gwasanaeth i gwsmeriaid a bydd gofyn i chi roi marc rhwng un a deg yn ddibynnol ar faint rydych chi’n cytuno. Bydd yn cymryd rhyw 5-10 munud i’w gwblhau a bydd yr holl atebion yn ddienw. Caiff y data ei ddadansoddi gan yr ICS a byddwn yn ei ddefnyddio i wneud gwelliannau ystyrlon.

E-bostiwch ni ar customerfeedback@naturalresourceswales.gov.uk i ofyn am gopi o’r holiadur ar bapur.

Dysgu mwy am waith y Sefydliad Gwasanaethau Cwsmer

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.