Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Dod ag ap Rhybuddion Llifogydd ar gyfer Cymru i ben

Map rhybuddion llifogydd

Ni fydd ap symudol ‘Rhybudd Llifogydd Cymru’ yn cael ei gefnogi nac yn cael ei ddiweddaru gyda data.

Os ydych wedi lawrlwytho ap Rhybudd Llifogydd Cymru i’ch ffôn neu dabled, yna dylech ddileu’r ap yn awr. 

Ni fydd yr ap yn cynnwys gwybodaeth am rybuddion llifogydd yn fyw ar gyfer Cymru. 

Dylai pobl sydd yn byw neu’n gweithio mewn ardal sydd mewn perygl o gael llifogydd gofrestru i dderbyn rhybudd llifogydd yn uniongyrchol trwy’r ffôn, tecst ac e-bost neu gael y wybodaeth ddiweddaraf trwy ein gwasanaeth rhybudd llifogydd ar ein gwefan.   

Pam dod â’r ap i ben? 

Fel rhan o’n gwaith i wella’r wybodaeth rydym yn ei darparu ynghylch rhybuddion llifogydd ar-lein, rydym wedi bod yn adolygu’r gwasanaethau a gynigir gennym. 

Roedd niferoedd y bobl oedd yn defnyddio’r gwasanaeth ap yn isel iawn, ac mae ein gwefan yn cynnig llawer mwy o wybodaeth sydd yn cynnwys:

Rydym yn dymuno gwella ein gwefan fel yr unig ffynhonnell wybodaeth awdurdodedig gan CNC o gyngor a gwybodaeth - yn hytrach na cheisio cefnogi ystod o byrth digidol gwahanol sy’n amrywio yn eu cynnwys. 

Erbyn yr haf, bydd gennym wefan newydd a ffres fydd yn cynnwys gwell mapiau, ac yn ei gwneud yn haws i chi ddarganfod eich lleoliad eich hun.  Bydd y tudalennau gwe wedi eu diweddaru hefyd yn gweithio yn llawer gwell ar ffonau symudol a thabledau, ac felly yn disodli’r angen am gael ap fel y cyfryw. 

Gwybodaeth ar gyfer gwe ddatblygwyr 

Yn ogystal ag arddangos gwybodaeth rhybuddion llifogydd yn fyw ar y wefan, byddwn hefyd yn darparu deunyddiau data agored trwy ein PORTH API CNC (NRW API Portal) fel bod trydydd partïon, gan gynnwys datblygwyr apiau o’r newydd yn medru defnyddio ein gwybodaeth ar eu cynnyrch hwy.  

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.