Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwasanaeth newydd Lefelau Afnoydd Ar-lein yn FYW

River levels online map

Erbyn hyn rydym yn arddangos data am lefelau afonydd ar gyfer safleoedd o amgylch Cymru ar ein gwefan. Felly, os ydych yn byw mewn ardal sydd mewn perygl o ddioddef llifogydd, neu os ydych eisiau gweld beth fydd yr amodau ar gyfer pysgota, edrychwch ar ein gwasanaeth newydd Lefelau Afonydd Ar-lein.

Gellir defnyddio’r data rydym wedi’i gasglu am lefelau afonydd mewn nifer o ffyrdd – yn CNC, a hefyd gan y cyhoedd yng Nghymru. Gallwch ei ddefnyddio i benderfynu sut i ymateb i lifogydd, neu i weld a yw’r lefelau’n addas ar gyfer pysgota neu gaiacio. Tan rŵan, mae’r wybodaeth hon wedi bod ar gael ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd. Ond o heddiw (4 Tachwedd, 2015) ymlaen, bydd y data mwyaf diweddar am lefelau afonydd ar gael ar ein gwasanaeth Lefelau Afonydd Ar-lein, trwy'r wefan hon.

Yn ystod y misoedd diwethaf mae criw o bobl wedi bod wrthi’n brysur yn cynllunio, yn adeiladu ac yn profi’r gwasanaeth, sy’n ei gwneud hi’n haws i bobl ddarganfod a gweld gwybodaeth am lefelau afonydd ar gyfer safleoedd ledled Cymru. Gellir cael gafael ar yr wybodaeth trwy ddefnyddio’r map rhyngweithiol neu drwy chwilio crynodebau'r gorsafoedd monitro. Ar holl dudalennau’r gorsafoedd monitro gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf am lefelau afonydd, wedi’i chyflwyno’n glir ar ffurf graff.

Yn y Tîm Hydrometreg a Thelemetreg Cenedlaethol, ein rôl oedd nodi cynllun a swyddogaeth y gwasanaeth newydd, ynghyd â datblygu ateb ar gyfer rheoli’r ffordd y caiff y data ei drosglwyddo i, a’i arddangos gan, ‘River levels online’. A ninnau wedi defnyddio gwasanaeth Asiantaeth yr Amgylchedd ers nifer o flynyddoedd, roedd gennym ddigon o amser i ddarganfod beth oedd ei fanteision a’i anfanteision ac esgor ar rai gwelliannau. Trwy lwc, cawsom dîm prosiect heb ei ail a weithiodd yn galed i ddatblygu a gwireddu’r syniadau hyn.

Mae cam cyntaf y datblygiad wedi sicrhau bod gwybodaeth sylfaenol am lefelau afonydd ar gael, i ddisodli’r wybodaeth a oedd ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd, a hefyd mae nifer o welliannau wedi’u rhoi ar waith. Rydym wedi lansio’r gwasanaeth ar ffurf BETA er mwyn casglu adborth a fydd yn ein helpu i wella’r modd y gallwn ddatblygu’r gwasanaeth yn y dyfodol.

Felly, os oes gennych ddiddordeb mewn lefelau afonydd ledled Cymru, edrychwch ar Lefelau Afonydd Ar-lein a rhowch wybod inni beth ydych yn ei feddwl o’r gwasanaeth – y da a’r drwg – trwy ddefnyddio’r botwm Facebook.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.