Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Rydym wedi profi’n gwefan gyda chwsmeriaid trwy ddefnyddio dull Prif Dasgau Gerry McGovern

Gerry McGovern with the Digital Team

Heia, fi yw Sam, dylunydd cynnwys yn y Tîm Digidol yma yn Cyfoeth Naturiol Cymru. Yn ddiweddar, rydym wedi cwblhau’n rownd gyntaf o brofi’r wefan drwy ddefnyddio dull Prif Dasgau Gerry McGovern. Mae Gerry’n arwain y ffordd i gynorthwyo sefydliadau mawr i ddarparu gwell profiad digidol i’w cwsmeriaid ac rydym felly wedi cyffroi’n fawr i fod yn gweithio gydag ef. Dysgwch ragor am yr hyn a wnaethom a beth ddysgwyd o’r profiad.

Dynodi’r tasgau

Wedi i ni ailgynllunio’r wefan rai blynyddoedd yn ôl, bûm yn ceisio dylunio tudalen gartref o amgylch y prif dasgau y mae pobl yn cysylltu â ni neu’n ymweld â’n gwefan yn eu cylch.

Bu Shaun (Dylunydd Cynnwys) yn ailymweld â’r rhain a dechreuodd weithio ar ddynodi’r 12 ‘prif’ dasg – y tasgau sydd wir yn bwysig i’n cwsmeriaid. Mae cwmpas ein gwaith yn eang felly roedd penawdau’r tasgau’n amrywio o lifogydd i wastraff, diwrnodau allan yng Nghymru i ganllawiau morol. 

Ein cwsmeriaid

Roedd angen sampl o gwsmeriaid arnom i brofi’r safle a oedd yn cynrychioli ein gwahanol gwsmeriaid.

Drwy gydweithio â grwpiau o randdeiliaid a’r Ganolfan Gofal Cwsmeriaid roedd modd i mi ddewis 18 cwsmer o’r diwydiannau dŵr, gwastraff, ynni, ffermio a choedwigaeth yn ogystal â phobl heb unrhyw gyswllt proffesiynol â ni.

Profi

Bu Shaun a finnau’n hwyluso’r sesiynau profi dros gyfnod o dair wythnos gan gymryd ein tro i sgorio neu ofyn cwestiynau’r dasg. Roedd pob sesiwn yn awr o hyd, trwy Skype, a chawsant eu recordio a’u harsylwi gan y tîm cyfan - Phil (Dylunydd Digidol), Owain (Swyddog Digidol Cynorthwyol,) Alison (Swyddog Digidol Cynorthwyol) a Heledd (Rheolwr Digidol.)

Roedd gweld ein cwsmeriaid yn cael trafferth ag ambell dasg yn anodd i ddechrau ond roedd yn bwysig nad oedd Shaun a finnau’n cynnig help. Roedd yn rhaid i’r profi fod yn deg a chyson.

Erbyn diwedd y tair wythnos, roedd gennym lwyth o wybodaeth a recordiadau i ni feddwl amdanynt ac i Gerry eu dadansoddi.

Yr hyn a ddysgwyd

Daeth Gerry i ymweld â ni er mwyn cyflwyno’i ganfyddiadau a’i argymhellion ar gyfer gwelliant. Roedd cydweithwyr o bob rhan o’r sefydliad yn rhan o’r sesiwn ac ers hynny rydym wedi rhannu fideo o’r diwrnod â’r holl sefydliad.

Beth sydd wedi bod yn bwerus yw gweld recordiadau o gwsmeriaid yn cael trafferth i ddefnyddio’r wefan. Mae wedi bod yn gymorth i ddatblygu empathi ar gyfer y cwsmer ledled y sefydliad ac angen am newid.

Mae gennym yn awr set o argymhellion ar gyfer gwe-lywio, chwilio, mapiau a chynnwys. Ac mae gennym argymhellion tasgau penodol ar gyfer pethau y gallwn eu gwneud i wella perfformiad y wefan ar gyfer pob tasg.

Rydym yn gwybod na allwn wneud gwelliannau i’n gwefan heb gynnwys ein cwsmeriaid felly byddwn yn ailbrofi’r prif dasgau mewn blwyddyn.

Beth nesaf?

Mae llawer o waith i’w wneud ac mi fyddwn yn eich diweddaru.

Nid ydym yn derbyn digon o adborth ar ein safle ar hyn o bryd felly rydym wedi cyflwyno offeryn hawdd a chyflym. Edrychwch ar y tab crynno ar ochr pob tudalen a rhowch eich barn onest i ni fel y gallwn wneud pethau’n well.

Hotjar feedback

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.