Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Yr enw sy’n cyfri?

Wales blog

Pa mor bwysig yw’ch cyfeiriad gwe, neu url? Y cynnwys a’r dyluniad sy’ bwysicaf? Fel y gall hynny fod, onibai i’ch gwefan fod yn hawdd ei ganfod – ac yn hawdd ei gofio o safbwynt marchnata – beth yw’r pwynt?

Mae cael cyfeiriadau gwe da wedi bod yn broblem i wefannau Cymru ers oes. Os oedden ni eisiau iddyn nhw fod yn gryno a chofiadwy, roedden ni’n defnyddio cyfeiriad poblogaidd fel .com er enghraifft. Os oedden ni eisiau dangos ein bod yn lleol, y gorau y gallen ni’i wneud oedd defnyddio cyfeiriad fel .uk.

Roedd gwefannau’r sector cyhoeddus yn wynebu her anos fyth, sef cael cyfeiriad .gov.uk gyda’r elfen Gymreig yn gorfod cael ei hychwanegu yn yr enw ei hun. Roedd gennych chi gyfeiriad cymru.gov.uk hir cyn dechrau meddwl am yr enw ei hun.

Beth sy’n digwydd heddiw?

Mae yna broses fyd-eang ar waith ar gyfer ymestyn y math o derfyniad y gall eich gwe-gyfeiriad ei gael. Y rhai diweddaraf i’w lansio heddiw yw pâr o rai Cymreig: .wales a’r fersiwn gyfatebol yn y Gymraeg, sef .cymru.

Cyfoeth Naturiol Cymru – ar flaen y gâd

cyfoethnaturiol.cymruRydyn ni’n falch iawn i fod yn un o’r sefydliadau sydd wedi cytuno’n gynnar i gael un o’r cyfeiriadau newydd yma. Rydyn ni’n credu y daw cyfleon marchnata gwych o’r newid, yn ein cysylltu’n glir a hunaniaeth Cymru, rhoi enw parth mwy cofiadwy i ni – a byrhau’r cyfeiriad gwe mewn un newid.

Beth ydy’r cyfeiriadau newydd?

Mae gennym ni ddau gyfeiriad newydd:

  • cyfoethnaturiol.cymru
  • naturalresources.wales

Beth mae hyn yn ei olygu i’n gwefan ni?

Fe gofiwch, rwy’n siŵr, ein bod yn gweithio ar hyn o bryd ar dechnoleg a llwyfan cynnwys newydd ar gyfer y wefan gyhoeddus. Ein bwriad ydy defnyddio’r cyfeiriad newydd cyn gynted â phosibl – efallai cyn i’r wefan newydd gael ei lansio

Mae’r gyfeiriad newydd yma’n golygu newid yr url a ddefnyddiwch chi i ymweld â’r safle. Fe wnawn ein gorau glas i sicrhau y bydd yr hen gyfeiriadau’n eich ail-gyfeirio’n llwyddiannus i’r newydd. Dyna’r math o waith y mae newid fel hwn yn ei olygu. Mae hefyd yn rhan o’r rheswm pam na allwn ni newid drosodd yn syth.

Pryd fyddwn ni’n newid cyfeiriad?

Bydd y cyfeiriadau newydd yn cael eu troi’n fyw yn swyddogol am 6:30pm heddiw, a rydyn ni wedi ymrwymo i’w defnyddio cyn gynted ag sy’n bosibl. Ddim yn siŵr o’r amserlen union ar hyn o bryd, mwy o fanylion i ddod!

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.