Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Digwyddidau galw heibio I ymgysylltu a chyflenwyr

Hoffai Cyfoeth Naturiol Cymru eich gwahodd i fynychu un o’r digwyddiadau Ymgysylltu â Chyflenwyr ar gyfer Cynaeafu drwy ddull Cynhyrchu Uniongyrchol. 

   Poster yn manylu  wybodaeth am ddigwyddiadau    Poster yn manylu  wybodaeth am ddigwyddiadau

Cynhelir diwrnod Ymgysylltu â’r Cyflenwr yn: Canolfan Ymwelwyr Garwnant 19 Medi 2019 Amser: 10:30am – 3:30 pm. 

Cynhelir diwrnod Ymgysylltu â’r Cyflenwr yn: Canolfan Ymwelwyr Coed-y-Brenin 18 Medi  2019 Amser: 10:30am – 3:30 pm

Mae’r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim, ond os hoffech fynychu,  bydd angen i chi anfon eich manylion, ynghyd â’r dyddiad a ffefrir at:

Procurement.ops@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk erbyn 16/09/2019

Mae CNC angen Gwasanaeth Cynaeafu drwy ddull Cynhyrchu Uniongyrchol, sy’n cynnwys cwympo, prosesu a thynnu coed i ochr y ffordd, i gefnogi contractau coed at ymyl y ffordd. Unwaith y bydd y fframwaith presennol wedi dod i ben, bydd CNC yn dyfarnu contractau trwy System Brynu Ddeinamig (DPS) i gontractwyr llwyddiannus a fydd yn cynllunio gweithrediadau cynaeafu ledled Cymru.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn dymuno gwahodd cyflenwyr sydd â diddordeb i’r sesiynau ymgysylltu i drafod y broses dendro Cynaeafu drwy  ddull Cynhyrchu Uniongyrchol (DPS) sydd ar y gweill, ynghyd â rhaglenni gwaith y dyfodol.

Bydd y digwyddiad yn ddigwyddiad ‘galw heibio’, felly nid oes agenda penodol. Fodd bynnag, bydd disgwyl i gyflenwyr gofrestru pan fyddant yn cyrraedd, a bydd gwybodaeth am y System Brynu Ddeinamig ar gael. Bydd cyfle i gael trafodaeth anffurfiol â chynrychiolwyr Busnes Cymru a CNC i drafod gofynion y prosiect, ac i ddysgu am y cymorth sydd ar gael.

I fynychu’r digwyddiad rhad ac am ddim hwn, bydd angen i chi anfon eich manylion, ynghyd â’r opsiwn a ffefrir at: procurement.ops@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk cyn 16/09/19.           

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.