Ymholiadau gan y cyfryngau

Os ydych chi’n newyddiadurwr sydd ag ymholiad neu gais am gyfweliad, cysylltwch â’n tîm Cyfathrebu


Ffôn: 029 2046 4227

Ebost: cyfathrebu@cyfoethnaturiol.cymru

Gallwch chi gysylltu â’n tîm yn ystod oriau gwaith, gyda’r hwyr ac ar benwythnosau.