Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Trwyddedau adar

Os ydych wedi darllen sylwadau’n sôn amdanom yn rhoi trwyddedau i ladd adar yng Nghymru, dyma sut yr ydym yn gwneud hynny, a pham:

Rydym yn hyrwyddo amgylchedd Cymru ac yn gweithio’n galed i roi cyfleoedd i adar gwerthfawr ffynnu.

Ond ar rai adegau, a dim ond pan fydd pob ffordd arall o’u dychryn neu eu rhwystro wedi methu, rydym yn rhoi trwyddedau i ladd adar ar gyfer dibenion penodol.

Wrth wneud hynny, rydym yn cydbwyso’n ofalus anghenion cadwraeth gydag elfennau’n ymwneud â lles y cyhoedd fel amddiffyn iechyd y cyhoedd, diogelwch y cyhoedd, lleihau niwed i gnydau a da byw a gwarchod pysgodfeydd.

Er enghraifft, efallai y byddwn yn rhoi trwydded pan fydd adar wedi mynd i mewn i waith prosesu bwyd, gan greu problem o ran iechyd y cyhoedd. Hefyd, mae meysydd awyr yn gwneud cais am drwyddedau i saethu adar, er mwyn lleihau’r risg y byddant yn hedfan i awyrennau.

Mae’n hollbwysig pwysleisio mai dim ond pan fetho popeth arall â datrys y broblem y byddwn yn rhoi trwyddedau.

Rydym yn hyderus na fydd y gweithgareddau a wneir dan y trwyddedau hyn yn effeithio ar statws cadwraethol unrhyw un o’n rhywogaethau brodorol.

Am bron i 40 mlynedd mae trwyddedau wedi'u rhoi ar gyfer rheoli adar o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981. Mae rhai trwyddedau, yn enwedig o ran diogelwch aer, yn hapfasnachol ac felly er y gellir rhoi trwyddedau, nid ydynt o reidrwydd yn golygu bod yr adar yn cael eu lladd. Ynghlwm yw tabl sy'n dangos rhestr o'r trwyddedau a roddwyd, yn ogystal â'n cofnodion am adar gwirioneddol a laddwyd.

Er bod trwyddedau’n cael eu rhoi, nid yw hyn yn golygu o angenrheidrwydd y bydd yr adar yn cael eu lladd. Ynghlwm ceir tabl yn dangos rhestr o’r trwyddedau a roddwyd, yn ogystal â’n cofnodion ynghylch yr adar a gafodd eu lladd mewn gwirionedd.

Ymhellach, mae yna dipyn o gamliwio wedi bod ynghylch y syniad fod CNC yn elwa’n ariannol ar roi trwyddedau. Nid ydym yn codi tâl am wneud cais am y trwyddedau hyn.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.