Penderfyniadau rheoleiddiol ar gyfer tynnu dŵr

Datganiadau tynnu dŵr

Am y tro ni fyddwn yn gofyn am ddatganiadau tynnu dŵr rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020 tan y gwanwyn yn 2021.

Byddwn yn cysylltu â deiliaid trwyddedau yn uniongyrchol yn ystod gwanwyn 2021 i ofyn am ddatganiadau ar gyfer y ddau gyfnod hyn: o fis Ebrill 2019 i fis Mawrth 2020, a mis Ebrill 2020 i fis Mawrth 2021.

Dylech barhau i gofnodi data fel y nodir yn eich trwydded os yw'n ddiogel gwneud hynny, gan ddilyn y canllawiau diweddaraf ar ymbellhau cymdeithasol gan y Llywodraeth.

Os ydych wedi anfon eich datganiadau atom eisoes, bydd oedi cyn inni brosesu'r data hyn.