Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Bioddiogelwch

Atal a rheoli cyflwyniad a lledaeniad rywogaethau estron ym moryd yr Afon Ddyfrdwy

Rhywogaethau neu isrywogaethau sydd i’w cael y tu hwnt i’w cynefin naturiol ac a gyflwynir i ddyfroedd newydd yn sgil gweithredoedd pobl yw rhywogaethau estron goresgynnol – y’u gelwir hefyd yn rhywogaethau anfrodorol neu egsotig.

Ceir oddeutu 2000 o rywogaethau estron ym Mhrydain Fawr, ac mae rhyw 300 o’r rhain yn rhywogaethau estron. Tra bod y rhan fwyaf o rywogaethau estron goresgynnol yn gwbl, neu’n weddol, ddiniwed, mae rhai yn cael effaith sylweddol ar ein bioamrywiaeth frodorol yn sgil cystadleuaeth a chlefydau, a hefyd ar ein heconomi gan fod y dasg o’u rheoli neu eu difa yn ddrud yn aml.

Rydym wedi ymrwymo i ymdrin â rhywogaethau goresgynnol yng Nghymru a Lloegr ac rydym yn gweithio gyda phawb sy’n defnyddio’r môr er mwyn codi ymwybyddiaeth ynghylch y rhywogaethau hyn. Trwy weithio gyda’n gilydd a thrwy fod yn wyliadwrus, gallwn ymdrin â rhywogaethau goresgynnol newydd yn ddi-oed, a thrwy hynny eu rhwystro rhag ymsefydlu, a lleihau unrhyw effeithiau tebygol.

Ystyrir bod llunio a gweithredu cynlluniau bioddiogelwch sy’n ymwneud â digwyddiadau neu weithrediadau penodol yn arfer da. Gall cynlluniau gyfrannu mewn modd cadarnhaol at reoli cyflwyniad ac ymlediad rhywogaethau estron goresgynnol yn ein dyfroedd.

Gellir cael cyngor diweddaraf ar gyfer defnyddwyr masnachol a hamdden y warchodaeth, drwy ddarllen ein canllawiau ar gyfer creu cynlluniau sy’n seiliedig ar weithrediad a safleoedd.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Marine Biosecurity Planning Guidance for Wales and England Tachwedd 2015 (Saesneg yn unig) PDF [1.4 MB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.