Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Map o leoedd i ymweld

Archwilio ein coetiroedd, gwarchodfeydd natur, llwybrau a thir mynediad agored. I weld pa dir mynediad a hawliau tramwy sydd wedi’u cau o dan reoliadau brys Llywodraeth Cymru yn sgil y coronafeirws, ewch i wefan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol neu'r awdurdod lleol perthnasol

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.