Manylion am safleoedd gwastraff trwyddedig

Mae busnesau yng Nghymru sy'n defnyddio, ailgylchu, trin, storio neu waredu gwastraff angen trwydded gan Cyfoeth Naturiol Cymru er mwyn gweithredu yn gyfreithiol

Drwy ddefnyddio ein map cewch wybodaeth am y safleoedd sydd gyda trwyddedau gwastraff, gan gynnwys:

  • y math o gyfleuster gwastraff
  • enw’r ymgeisydd
  • capasiti
  • nifer o drwyddedau

I chwilio am wefannau gwastraff, dewiswch 'dewisiadau'. Yn y maes cyfeiriad, nodwch god post, cyfeiriad neu enw lle a dewiswch 'chwilio'.

Byddwch yn ymwybodol y bod oedi rhwng cyhoeddi penderfyniadau trwyddedu a'r data yn ymddangos ar y map.

Rhagor o wybodaeth

Os ydych yn chwilio am leoliad i ailgylchu eich offer, ewch i wefan Cymru yn Ailgylchu.

Gwybodaeth am safleoedd gwastraff, gan gynnwys manylion am y cynllun lwfans tirlenwi a manylion ailgylchu statudol ar gyfer awdurdodau lleol.