Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol 2020

Dyma ein hail asesiad o reolaeth gynaliadwy Cymru o adnoddau naturiol, gan gynnwys effaith Cymru yn fyd-eang.

 

Lawrlwytho SoNaRR2020: Adroddiad Crynodeb Gweithredol (PDF)

 

Archwilio strwythur a chynnwys SoNaRR2020