Rhagolygon llifogydd 5 diwrnod

Fel arfer caiff y rhagolygon llifogydd pump diwrnod eu diweddaru tua 10.30am bob diwrnod ac yn fwy aml pan mae risg uchel neu gymedrol o lifogydd

Rydym yn gwella’n ffordd o ddarparu rhagolygon llifogydd

Rhowch gynnig ar ein gwasanaeth perygl llifogydd pum diwrnod newydd

Cafodd y rhagolygon eu diweddaru’r tro diwethaf am 10:30 ar dydd iau 01 Hyd 2020. Adnewyddwch y dudalen.

Crynodeb

Mae llifogydd lleol yn debygol o ddŵr wyneb ac yn bosibl o afonydd mewn rhannau o dde Lloegr yfory (dydd Gwener), ac mae'n bosibl yn ehangach yn ne Cymru a Lloegr. Gall tir, ffyrdd a rhai eiddo orlifo ac efallai y bydd tarfu ar deithio.

Mae llifogydd o ddŵr wyneb ac afonydd yn bosibl ond ni ddisgwylir llifogydd o ddŵr wyneb ac afonydd ar draws llawer o Gymru a Lloegr ddydd Sadwrn a dydd Sul oherwydd glaw trwm eang a pharhaus. Gall eiddo orlifo ac efallai y bydd tarfu ar deithio.

Mae effeithiau llifogydd llanw yn debygol ger Ynyslas yng Ngheredigion heddiw drwy mae llifogydd lleol o ddŵr wyneb ac afonydd yn bosibl ar gyfer rhannau o dde Cymru heddiw (dydd Gwener). Gall tir, ffyrdd a rhai eiddo orlifo ac efallai y bydd tarfu ar deithio.

Iau

Map for Forecast for Thursday 01 October 2020

Gwener

Map for Forecast for Friday 02 October 2020

Sadwrn

Map for Forecast for Saturday 03 October 2020

Sul

Map for Forecast for Sunday 04 October 2020

Llun

Map for Forecast for Monday 05 October 2020
 

Rhybuddion llifogydd mewn grym

 

Floodline 0345 988 1188 - gwasanaeth 24 awr.