Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Mae afon yn gorlifo pan na fydd yn gallu delio â'r swm o ddŵr sy'n draenio iddi o'r tir o'i chwmpas.  Mae'r môr yn gorlifo o ganlyniad i lanwau uchel a thywydd stormus.

Mae'r graddliwio ar y map yn dangos y perygl o lifogydd o afonydd a'r môr yn yr ardal benodol hon.

Mae'r lleoliad rydych chi wedi'i ddethol mewn ardal sydd ag isel o siawns o ddioddef o lifogydd o afonydd neu'r môr.

Afonydd a’r Mor Dangosydd Risg Llifogydd Isel

Beth y mae 'isel' yn ei olygu?

Mae ychydig yn golygu bod siawns yr ardal hon, bob blwyddyn, o ddioddef o lifogydd rhwng 1 ym mhob 1000 (0.1%) ac 1 ym mhob 100 (1%).

Mae hyn yn rhoi ystyriaeth i effaith unrhyw amddiffynfeydd rhag llifogydd a allai fod yn yr ardal hon. Er bod amddiffynfeydd rhag llifogydd yn lleihau'r siawns o lifogydd, dydyn nhw ddim yn eu rhwystro'n llwyr. Gall y dŵr fynd drostynt neu gall yr amddiffynfeydd ollwng.

Mae llifogydd yn sinistrio - byddwch yn barod

Er mai isel yw'r perygl, mae'n bwysig cofio na allwn gael gwared ar yr holl lifogydd. Gallai'r llifogydd ddal i effeithio ar y ffyrdd a'r gwasanaethau o'ch cwmpas, a gallai hynny wedyn effeithio arnoch chi.

Cynllunio datblygiad

Nid yw'r wybodaeth hon yn addas ar gyfer ei defnyddio wrth gynllunio defnydd tir. Os ydych chi'n cynllunio datblygiad, mae angen i chi ddefnyddio Map Cyngor ar Ddatblygu Llywodraeth Cymru. Y rheswm am hyn yw bod angen i chi ddefnyddio gwybodaeth sy'n seiliedig ar lifogydd heb amddiffynfeydd i ddibenion cynllunio.

Rhagor o wybodaeth

Gallwch ddefnyddio'r wybodaeth yn yr ardal hon i weld maint bras yr ardaloedd a fyddai'n dioddef o lifogydd.

Os oes gennych fwy o gwestiynau ar sut i baratoi ar gyfer llifogydd, ffoniwch Floodline ar 0345 988 1188.

Gall yr ardal hon fod mewn perygl o fathau eraill o lifogydd.

I ddibenion Rheoliadau Perygl Llifogydd 2009 a Chyfarwyddeb 2007/60/EC yr UE ar asesu a rheoli'r peryglon o lifogydd, mae hwn yn Fap Perygl Llifogydd.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.