Prif afonydd

Mae ein map rhybuddion llifogydd yn dangos y cyrsiau dŵr sy'n cael eu diffinio fel prif afonydd yng Nghymru, yn cynnwys unrhyw adeiladwaith neu declyn ar gyfer rheoli neu reoleiddio llif y dŵr i mewn neu allan o brif afon

Mae ein map rhybuddion llifogydd yn dangos y cyrsiau dŵr sy'n cael eu diffinio’n brif afonydd yng Nghymru, gan gynnwys unrhyw adeiladwaith neu declyn ar gyfer rheoli neu reoleiddio llif y dŵr mewn prif afon, neu i mewn neu allan o brif afon. 

Fel arfer, afonydd a nentydd mwy yw'r prif afonydd, ond maen nhw hefyd yn cynnwys rhai cyrsiau dŵr llai. Yng Nghymru, mae'r prif afonydd yn cael eu dynodi'n gyfreithiol gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Os byddwch am wneud gwaith mewn prif afon, drosti, oddi tani neu yn ei hymyl, neu mewn gorlifdir neu amddiffynfa rhag llifogydd (yn cynnwys amddiffynfa fôr), bydd angen i chi wneud cais am Drwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd.

Canfyddwch sut i wneud cais am Drwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd i weithio ar brif afon

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyfrifol am waith cynnal a gwella ar brif afonydd yng Nghymru er mwyn rheoli’r perygl o lifogydd.

Mae pob cwrs dŵr agored arall yng Nghymru yn cael ei alw'n ‘gwrs dŵr cyffredin’ ac yn rhan o gyfrifoldeb eich awdurdod lleol (fel yr Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol) neu'r Ardal Draenio Mewnol (Cyfoeth Naturiol Cymru). 

Canfyddwch ragor

Os hoffech ddeall rhagor am ddynodiadau prif afonydd, neu drafod newidiadau posibl i’r map prif afonydd, cysylltwch â ni: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk