Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cofrestrwch i dderbyn rhybuddion llifogydd

Gallwch gael rhybuddion yng Nghymru drwy’r ffôn, e-bost neu neges destun os yw eich cartref neu fusnes mewn perygl o lifogydd

Yn yr adran hon

 

I gofrestru i gael rhybuddion, bydd angen i chi ddarparu:

  • y cyfeiriad neu leoliad rydych yn cofrestru ar gyfer
  • rhif ffôn y gellir cysylltu â chi yn ystod y dydd neu’r nos
  • cyfeiriad e-bost

Mae'r gwasanaeth yn rhad ac am ddim.

Mewn cofnodwch os ydych am ddiweddaru eich manylion neu ganslo eich cyfrif.

Os ydych yn credu eich bod wedi cofrestru â’r gwasanaeth ond heb dderbyn Rhybudd Llifogydd neu Neges Llifogydd - byddwch yn barod, a fyddai’n bosibl ichi gysylltu â ni er mwyn i ni allu cadarnhau eich bod wedi cofrestru â’ch manylion cyswllt cyfredol.

Ffyrdd eraill i gofrestru

Gallwch hefyd gofrestru, diweddaru eich manylion neu ganslo eich cyfrif trwy ffonio'r llinell llifogydd.

Floodline

Ffôn: 0345 988 1188

Typetalk: 0345 602 6340

gwasanaeth 24 awr

Darganfod mwy am ffioedd galwadau ffôn ar gov.uk

Iaith Gymraeg

Gallwch ddewis i dderbyn rhybuddion a gohebiaeth yng Nghymraeg neu yn Saesneg.

Mewn argyfwng efallai fyddwn yn anfon rhybudd atoch yn Saesneg yn lle'r Gymraeg.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.