Waeth pa adeg o'r flwyddyn yw hi, mae amrywiaeth mawr o fywyd gwyllt i'w weld bob amser. Er mwyn tanio diddordeb eich dysgwyr, rhowch gynnig ar y gemau a'r gweithgareddau canlynol a fydd yn eich helpu i gyflawni yn erbyn y cwricwlwm cyfredol a gweithio tuag at bedwar diben y Cwricwlwm i Gymru.

Anifeiliaid a Chynefinoedd -Gweithgareddau a Gemau 

Mae’r 25 gweithgaredd yn y llyfryn Anifeiliaid a Chynefinoedd - gweithgaredddau a gemau yn trafod pethau fel adeiladu nythod a gaeafgysgu yn canolbwyntio ar y ffordd y mae anifeiliaid yn addasu i’w hamgylchedd a beth sydd ei angen arnynt i fyw.

Mae angen cardiau adnodd a gwybodaeth ar gyfer rhai o’r gweithgareddau a’r gemau. Dewiswch hwy o’r rhestr isod. 

Gwybodaeth ategol ac adnoddau 

Gweithgaredd 5: Cynefinoedd pentyrrau a boncyffion - (nodyn gwybodaeth)

Gweithgaredd 5: Sialens gwâl dyfrgi –  (nodyn gwybodaeth) dod yn fuan

Gweithgaredd 7: Creu abwydfa – (nodyn gwybodaeth)

Gweithgaredd 7: Mwydod - (nodyn gwybodaeth)

Gweithgaredd 9: Paru anifeiliaid – (cardiau adnodd)

Gweithgaredd 11: Infertebratau – pwy ydw i? – (cardiau adnodd)

Gweithgaredd 11:Anifail – pwy ydw i? – (cardiau adnodd)

Gweithgaredd 14: Gweoedd bywyd – (cardiau adnodd)

Gweithgardd 15: Cadwyni bwyd – (cardiau adnodd)

Gweithgaredd 16: Bingo mân greaduriaid – (cardiau adnodd)

Archwilio mwy

Diweddarwyd ddiwethaf