Image representing sustainability.  Hands cradling the natural world

Bydd yr adnoddau hyn yn cyflwyno cysyniad datblygu cynaliadwy i’r dysgwyr. Maent yn darparu tasgau rhyngweithiol ac yn eu helpu i feddwl sut y gall y ffordd y maent yn byw wneud gwahaniaeth.

Sut y gallwn ni fyw’n gynaliadwy?

Mae’r cynllun gweithgaredd hwn yn canolbwyntio ar y ffyrdd niferus y gallwn ni fyw’n gynaliadwy ac mae’n annog dysgwyr i drafod ac ystyried y newidiadau y gallant hwy eu gwneud.

Sut y gallwn ni fyw’n gynaliadwy? (cynllun gweithgaredd)
Sut y gallwn ni fyw’n gynaliadwy? (cardiau adnoddau)

Gêm geirfa datblygu cynaliadwy

Mae’r cynllun gweithgaredd hwn yn pwysleisio pwysigrwydd rheoli ein hadnoddau naturiol mewn ffordd gynaliadwy, gan ganolbwyntio ar roi i’r dysgwyr gyflwyniad sylfaenol i ddatblygu cynaliadwy ynghyd â’r brif eirfa.

Gêm geirfa datblygu cynaliadwy (cynllun gweithgaredd)
Gêm geirfa datblygu cynaliadwy (cardiau adnoddau)

Archwilio mwy

Diweddarwyd ddiwethaf