Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Miri Mes

Mae arian wir yn tyfu ar goed!

Handful of acorns

Casglwch hadau o goed i godi arian i’ch grŵp addysg

Bob blwyddyn rydym yn cynnal ein hymgyrch Miri Mes er mwyn amlygu pwysigrwydd casglu hadau a helpu i dyfu rhagor o goed o hadau sydd wedi’u casglu’n lleol.

Bydd y mes a gesglir yn ein helpu i dyfu coed brodorol o hadau o stoc goed iach, lleol, ac annog dysgwyr mawr a bach i fynd allan yn yr awyr iach yn yr hydref a chysylltu ag amgylchedd naturiol arbennig Cymru.

Tyfu coed o hadau – Ymgyrch Mes

Mae'r cyflwyniad hwn yn amlygu sut mae mes yn cael eu tyfu o hadau i goeden mewn meithrinfa goed. Mae mes yn ddarfodus iawn, felly gyda miloedd o fes i blannu, mae'n ras yn erbyn amser i'w cael yn y ddaear.  

Tyfu coed o hadau – Ymgyrch Mes (cyflwyniad PowerPoint).

Sut ydw i’n cymryd rhan ym Miri Mes?

Mae croeso i grwpiau addysg yng Nghymru neu unrhyw un sy’n codi arian ar gyfer grwp addysg Cymraeg lleol gymryd rhan. 

I gael eich ychwanegu i ein rhestr e-bost Miri Mes neu i dderbyn pecyn cofestru e-bostiwch ni ar addysg@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.