Ffactorau allyrru ar gyfer porthiant a gweddillion treuliad anaerobig at ddibenion gwaith modelu ac adrodd

Dylid defnyddio'r ffactorau allyrru isod wrth gynnal asesiadau o lefelau amonia. Mae'r ffactorau hyn yn agored i newid wrth i fwy o wybodaeth ddod i law, a dim ond y ffactorau allyrru a nodir ar y wefan ar adeg cyflwyno'ch cais y caiff eu hystyried fel rhai dilys.

Bydd y ffactor allyrru ar gyfer treulio anaerobig yn amrywio gan ddibynnu ar y math o borthiant. At ddibenion gwaith sgrinio a modelu, dylech ddefnyddio 0.0276 cilogram o amonia fesul cilogram o nitrogen yn achos porthiant y gweddillion treuliad anaerobig, a 0.009 cilogram o amonia fesul cilogram yn achos y swm o borthiant a storir cyn ei dreulio. 

Mae ffigurau'r cynnwys nitrogen ar gyfer porthiannau cyffredin wedi'u rhestru yn y tabl isod. 

Math o borthiant Cynnwys mewn deunydd sych a ffres 
(kg kg–1)
Cynnwys nitrogen mewn deunydd ffres
(kg kg–1)

Gwastraff organig trefol (a) 

0.40 

0.0068 

Gwastraff gwyrdd (gwair ac ati) (a) 

Ddim ar gael

0.0046 

Gwastraff bwyd (prosesu bwyd) (1)

Ddim ar gael

0.0051 

Slyri gwartheg (a) 

0.10 

0.0052 

Slyri moch (a) 

0.06 

0.0048 

Tail solet gwartheg (b) 

0.25 

0.0052 

Tail solet moch (b) 

0.25 

0.0060 

Tail dofednod (b) 

0.50 

0.0175 

Silwair india-corn (a) 

0.35 

0.0046 

Silwair (a) 

0.35 

0.0094 

Gwellt (a) 

0.86 

0.0051 

Diweddarwyd ddiwethaf