Sylwch nad yw'r rhestr isod yn rhestr ddiffiniol o ddyddiadau y gwerthiannau, ac efallai y bydd newidiadau'n cael eu gwneud oherwydd gofynion gweithredol. Mae'n rhoi amlinelliad o'r rhaglen arfaethedig i gwsmeriaid. Caiff unrhyw newidiadau eu diweddaru yma cyn gynted ag y bo modd. 

Bydd manylion llawn y gwerthiannau unigol sydd ar gael yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon pan fo'n briodol, fel rhan o'r amserlen werthu arferol.

  • 9 Mawrth 2020
  • Ebrill 2020 Interim
  • 9 Mehefin 2020
  • 22 Medi 2020
  • 8 Rhagfyr 2020
  • 16 Chwefror 2021 
  • 20 Ebrill 2021

'Agored' (eWerthiant)

Lotiau gwerthu yw’r rhain o goed sy’n sefyll a phren ymyl ffordd, lle:

  • byddwn yn darparu’r atebion peirianneg sifil o ran y llannerch, a hynny fel arfer cyn y pwynt gwerthu, cyn i’r contract gychwyn.
  • bydd llennyrch yn cael eu prisio, a’r cronfeydd wrth gefn yn cael eu pennu gan ddefnyddio gwerthoedd y pren yn unig.
Diweddarwyd ddiwethaf