Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

e-Werthiant – esboniad o’r termau

Gwerthiannau / gwerthu electronig (eWerthiant) yw ein dull o werthu lotiau o goed sy’n sefyll a phren ymyl ffordd ar y farchnad agored

Yn ystod blwyddyn ariannol 2020/2021 rydym yn bwriadu cynnal pum digwyddiad eWerthiant .

Sylwch nad yw'r rhestr isod yn rhestr ddiffiniol o ddyddiadau y gwerthiannau, ac efallai y bydd newidiadau'n cael eu gwneud oherwydd gofynion gweithredol. Mae'n rhoi amlinelliad o'r rhaglen arfaethedig i gwsmeriaid. Caiff unrhyw newidiadau eu diweddaru yma cyn gynted ag y bo modd. 

Bydd manylion llawn y gwerthiannau unigol sydd ar gael yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon pan fo'n briodol, fel rhan o'r amserlen werthu arferol.

  • 9 Mawrth 2020
  • Ebrill 2020 Interim
  • 9 Mehefin 2020
  • 22 Medi 2020
  • 8 Rhagfyr 2020
  • 16 Chwefror 2021 
  • 20 Ebrill 2021

'Agored' (eWerthiant)

Lotiau gwerthu yw’r rhain o goed sy’n sefyll a phren ymyl ffordd, lle:

  • byddwn yn darparu’r atebion peirianneg sifil o ran y llannerch, a hynny fel arfer cyn y pwynt gwerthu, cyn i’r contract gychwyn.
  • bydd llennyrch yn cael eu prisio, a’r cronfeydd wrth gefn yn cael eu pennu gan ddefnyddio gwerthoedd y pren yn unig.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.