Tractor stacking timber

Contractau hirdymor

Contractau pum mlynedd yw contractau hirdymor fel arfer. Cânt eu cynnig ar ffurf gwerthiannau coed sy’n sefyll neu ymyl y ffordd. Caiff contractau hirdymor eu rhoi ar dendr yn ôl cyfaint penodol, sydd wedi’i rannu’n gyfartal dros gyfnod y contract. Caiff prisiau contractau ymyl y ffordd eu diwygio'n flynyddol fel arfer, a chaiff prisiau contractau coed sy'n sefyll eu diwygio yn ôl y lot.

Nid oes cynlluniau i gynnig unrhyw gontractau hirdymor pellach ar hyn o bryd. Byddwn yn parhau i fonitro ac adolygu’r sefyllfa a byddwn yn hysbysebu unrhyw gyfleoedd ar gyfer contractau pellach yn ôl yr angen.

Cynllun gwerthu 2020-21

Mae'r cynllun gwerthu 2020-21 (isod) yn dangos sut y byddwn yn dyrannu cyfanswm cyfaint ein cynnyrch blynyddol rhwng y chwe digwyddiad gwerthu ar-lein. Mae’r cyfeintiau y bwriadwn eu marchnata ym mhob digwyddiad gwerthu hefyd wedi’u rhannu rhwng cynhyrchu uniongyrchol o ran cynhyrchion pren crwn, a gwerthiannau coed sy’n sefyll.

Tabl sy’n dangos y cyfaint arfaethedig cyfartalog (mae’r cyfaint wedi’i dalgrynnu i’r 0.1k m3 agosaf)

Dyddiad

Coed sy’n sefyll 

Gwerthiannau ymyl ffordd o foncyffion a barrau (OBS)

eWerthiant interim Ebrill ar 04/05/2020

 

21,337 m3

eWerthiant Mehefin ar 09/06/2020

157,846 m3obs

25,451 m3

eWerthiant Medi ar 22/09/2020

192,442 m3obs

 

eWerthiant Rhagfyr ar 08/12/2020

236,932 m3obs

 

eWerthiant Chwefror ar 16/02/2021

192,338 m3obs

 


Manteision

Roedd y contractau hyn yn cynnig:

  • cyflenwad hirdymor gwarantedig o bren
  • cymorth ar gyfer buddsoddi yn niwydiant pren Cymru

Y broses dendro

Bydd tendrau’n cael eu hysbysebu yn y Forestry Journal. Bydd defnyddwyr cofrestredig y gwasanaeth e-Werthiant yn cael eu hysbysu drwy’r gwasanaeth hwnnw.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â desg gymorth e-Werthiant

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Cod ymarfer cludo pren Ed. 4 - Saesneg yn unig PDF [5.5 MB]
Diweddarwyd ddiwethaf