Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwerthiannau hirdymor

Gwybodaeth am y contractau pren hirdymor a gynigir ar Ystad Goetir Llywodraeth Cymru

Tractor stacking timber

Contractau hirdymor

Contractau pum mlynedd yw contractau hirdymor fel arfer. Cânt eu cynnig ar ffurf gwerthiannau coed sy’n sefyll neu ymyl y ffordd. Caiff contractau hirdymor eu rhoi ar dendr yn ôl cyfaint penodol, sydd wedi’i rannu’n gyfartal dros gyfnod y contract. Caiff prisiau contractau ymyl y ffordd eu diwygio'n flynyddol fel arfer, a chaiff prisiau contractau coed sy'n sefyll eu diwygio yn ôl y lot.

Nid oes cynlluniau i gynnig unrhyw gontractau hirdymor pellach ar hyn o bryd. Byddwn yn parhau i fonitro ac adolygu’r sefyllfa a byddwn yn hysbysebu unrhyw gyfleoedd ar gyfer contractau pellach yn ôl yr angen.

Cynllun gwerthu 2019-20

Mae cynllun gwerthu 2019-20 (isod) yn dangos sut y byddwn yn dyrannu cyfanswm cyfaint ein cynnyrch blynyddol rhwng y chwe digwyddiad gwerthu ar-lein. Mae’r cyfeintiau y bwriadwn eu marchnata ym mhob digwyddiad gwerthu hefyd wedi’u rhannu rhwng cynhyrchu uniongyrchol o ran cynhyrchion pren crwn, a gwerthiannau coed sy’n sefyll.

Tabl sy’n dangos y cyfaint arfaethedig cyfartalog (mae’r cyfaint wedi’i dalgrynnu i’r 0.1k m3 agosaf)

Dyddiad

Coed sy’n sefyll

Gwerthiannau ymyl ffordd o foncyffion a barrau

27-Chw-19

117.7

16.7

24-Ebr-19

117.7

16.7

 26-Meh-19

117.7

16.7

 28-Aws-19

117.7

16.7

 30-Hyd-19

117.7

16.7

18-Rha-19

117.7

16.7

26-Chw-20

117.7

16.7


Manteision

Roedd y contractau hyn yn cynnig:

  • cyflenwad hirdymor gwarantedig o bren
  • cymorth ar gyfer buddsoddi yn niwydiant pren Cymru

Y broses dendro

Bydd tendrau’n cael eu hysbysebu yn y Forestry Journal. Bydd defnyddwyr cofrestredig y gwasanaeth e-Werthiant yn cael eu hysbysu drwy’r gwasanaeth hwnnw.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â desg gymorth e-Werthiant

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Cod ymarfer cludo pren Ed. 4 - Saesneg yn unig PDF [5.5 MB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.