Cysylltwch â gydag ymholiad cynllunio

Ein timau rhanbarthol yw’n cyswllt cyntaf ar gyfer pob ymholiad cynlluniau datblygu. Anfonwch eich ymgynghoriadau cynlluniau datblygu i’r tîm perthnasol isod. Dylid cyfeirio ceisiadau am gyngor cyn ymgeisio, gan gynnwys am ddefnydd o wasanaeth cyngor cynllunio dewisol Cyfoeth Naturiol Cymru at y timau hyn hefyd

De-orllewin Cymru
Cyfeiriad e-bost:
(Ar gyfer prosiectau yn Sir Benfro; Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro; Sir Gaerfyrddin; Abertawe; Castell-nedd Port Talbot; Pen-y-bont ar Ogwr) 
swplanning@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Cyfeiriad post:
(Ar gyfer prosiectau yn Sir Benfro; Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro; Sir Gaerfyrddin; Abertawe; Castell-nedd Port Talbot; Pen-y-bont ar Ogwr)
Maes Newydd
Llandarsi
Castell-nedd
SA10 6JQ

 

De-ddwyrain Cymru
Cyfeiriad e-bost:
(Ar gyfer prosiectau: yng Nghaerdydd, Casnewydd, Bro Morgannwg; Rhondda Cynon Taf; Torfaen; Sir Fynwy; Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog; Blaenau Gwent; Caerffili; Merthyr Tudful) 
southeastplanning@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Cyfeiriad post:
(Ar gyfer prosiectau: yng Nghaerdydd, Casnewydd, Bro Morgannwg; Rhondda Cynon Taf; Torfaen; Sir Fynwy; Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog; Blaenau Gwent; Caerffili; Merthyr Tudful)
Plas yr Afon
Parc Busnes Llaneirwig
Llaneirwig
Caerdydd
CF3 0EY

 

Gogledd a Chanolbarth Cymru 
Cyfeiriad e-bost:
(Ar gyfer prosiectau: yng Ngwynedd; Ynys Môn; Conwy; Sir Ddinbych; Sir y Fflint; Wrecsam; Powys; Ceredigion; Par Cenedlaethol Eryri) 
northplanning@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Cyfeiriad post:
(Ar gyfer prosiectau: yng Ngwynedd; Ynys Môn; Conwy; Sir Ddinbych; Sir y Fflint; Wrecsam; Parc Cenedlaethol Eryri)
Maes y Ffynnon
Penrhosgarnedd
Bangor
Gwynedd
LL57 2DW

Cyfeiriad post:
(For projects ym Mhowys a Cheredigion)
Adeiladau’r Llywodraeth
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion SY23 3UR