Datganiadau am Benderfyniadau Trwyddedu

Gwelwch ein datganiadau penderfynu ynghylch ceisiadau am drwyddedau tynnu neu gronni dŵr