Cynigion Cyfoeth Naturiol Cymru i amrywio neu ddirymu trwyddedau cyfredol i dynnu neu gronni dwr

Mae’r hysbysiadau isod yn cynnwys unrhyw gynigion gan Gyfoeth Naturiol Cymru (neu gyfarwyddyd gan Weinidogion Cymru) i amrywio neu ddirymu trwydded o unrhyw fath