Yn ystod yr amser hwn, gallwch ddarparu gwybodaeth ychwanegol inni neu roi sylwadau ar y cais. Os ydych chi am weld y cais fel y gallwch chi benderfynu a fyddwch chi'n anfon sylwadau atom ni, os gwelwch yn dda:

Defnyddiwch gyfeirnod y cais cwympo coed wrth gyfathrebu â ni.

Cyfeirnod Ymgeisydd Enw'r Safle Cyfeirnod Grid Tref Agosaf Awdurdod Lleol Nifer y coed sydd i'w cwympo Ha Dyddiad gorffen sylwadau
22-23 FLA159 Spencer ECA River Seven Flood Bank SO105916 Drenewydd Powys 67 0.2 11/08/2022
22-23 FLA163 RSPB Cerniau Lake Vyrnwy SH939168 Llanwddyn Powys 13500 50 11/08/2022
22-23 FLA165 Tilhill Forestry Ltd Bronnant Wood SN613667 Bronnant Ceredigion 9200 4.74 12/08/2022
22-23 FLA166 D C Tree Services Shady Grove SM978137 Hwlffordd Sir Benfro 80 0.5 12/08/2022
22-23 FLA167 Tilhill Forestry Ltd Llyn Brenig SH966562 Cerrigydrudion Conwy 3756 4.34 12/08/2022
22-23 FLA171 Pryor and Rickett Silviculture Ltd Tirpentwys Forest SO240015 Llanhileth Torfaen 2650 5.3 17/08/2022
22-23 FLA172 Tilhill Forestry Ltd Llyn Brenig SH969571 Cerrigydrudion Conwy 9200 7.44 17/08/2022
22-23 FLA174 Carter Jonas LLP Pentre Poplars SJ032795 Llanelwy Sir Ddinbych 700 0.7 17/08/2022
22-23 FLA175 Carter Jonas North Lodge SJ044792 Rhuddlan Sir Ddinbych 1100 0.6 23/08/2022
22-23 FLA177 Coed Cymru Pantycaragle Farm Wood SO198794 Marchog Powys 714 1.29 23/08/2022
22-23 FLA180 Conway Pandy Woodland SJ186363 Glyn Ceiriog Wrecsam 600 5.33 24/08/2022
22-23 FLA182 Evanoak Forestry Love Lodge Wood Strip SN621212 Llandeilo Sir Gaerfyrddin 50 0.09 24/08/2022
22-23 FLA183 Evanoak Forestry Love Lodge Wood SN621212 Llandeilo Sir Gaerfyrddin 250 1.08 24/08/2022
22-23 FLA184 Bronwin and Abbey Ltd Cwn y Bont SO193572 Kington Powys 1200 1.23 25/08/2022
22-23 FLA188 H W Forestry Ltd Craigfryn Wood SO012867 Llanidloes Powys 950 2.43 26/08/2022
22-23 FLA189 Evill Usk Castle Chase SO371038 Brynbuga Sir Fynwy 520 4.0 26/08/2022
22-23 FLA190 Cambrian Woodland services Coed Fedw SJ123713 Dinbych Sir Ddinbych 367 8.8 31/08/2022
22-23 FLA191 Wildwood Forestry Nant Wood SJ274602 Mold Sir y Fflint 1250 1.12 31/08/2022
22-23 FLA192 Tilhill Forestry Ltd Nant yr Onen SN761446 Cilycwm Sir Gaerfyrddin 1500 1.8 31/08/2022
22-23 FLA194 GMD Forestry Ltd Ffrith Newydd SH751602 Betws y Coed Conwy 3900 2.02 31/08/2022
22-23 FLA196 Tilhill Forestry Ltd Coed Mynydd Nefyn SH319403 Nefyn Gwynedd 9000 8.52 02/09/2022
22-23 FLA197 Abersenny Ltd Llowes Wood SO194410 Y Gelli Gandryll Powys 560 12.74 02/09/2022
22-23 FLA199 Hill Camnant Hall SN445454 Pontsian Ceredigion 16 0.3 02/09/2022
22-23 FLA200 Coed Cymru Lodge Farm SN656929 Tre'r-ddol Ceredigion 2871 7.17 02/09/2022
22-23 FLA202 Coed Cymru Pen y Cefn SN654854 Aberystwyth Ceredigion 850 1.94 02/09/2022

 

Diweddarwyd ddiwethaf