Cyfoeth Naturiol Cymru

Llifogydd yng Nghymru

Mae yna broblem ac nid ydym yn gallu arddangos gwybodaeth am lifogydd. Cliciwch y ddolen isod i weld gwybodaeth ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd.

Rheoli cyfoeth naturiol Cymru

Dolennau Cyswllt Defnyddiol

Ein Cyfrifon Cyfryngau Cymdeithasol

strong winds tomorrow will cause large waves to hit north wales coast..no flood risk to properties but stay safe and avoid sea front

 @NatResWales / 20 Oct

Blog Diweddaraf

Fideo Diweddaraf

Ffordd Goedwig Cwmcarn - Tachwedd 2014

Bydd Ffordd Goedwig Cwmcarn yn cau ar 2 Tachwedd. Gwneir hyn am fod 78% o'r coed ar hyd y ffordd yn goed llarwydd sydd wedi'u halogi â chlefyd ffyngaidd o'r enw Phytophthora ramorum, (clefyd y llarwydd) a bydd angen eu torri i lawr.

Mae'r gwaith hwn yn rhan o strategaeth genedlaethol i leihau'r risg o ledaenu'r clefyd ymhellach. Mae rhagor na 2 filiwn o larwydd ystâd coetir Llywodraeth Cymru wedi’u cwympo hyd yn hyn ar draws Cymru.

Er y bydd y Ffordd Goedwig ei hun yn cau, bydd holl gyfleusterau eraill coedwig Cwmcarn yn aros ar agor.

Gan na allwn wneud unrhyw beth i atal clefyd y llarwydd, ond gallwn ni gymryd camau i arafu ei ledaeniad. Mae’r fidio yma yn esbonio sut mae’r clefyd wedi effeithio ar goedwig Cwmcarn a pham mae’n rhaid i ni gau Ffordd Coedwig Cwmcarn.

Canfyddwch ragor o’n blogiau fideo