Cyfoeth Naturiol Cymru

Llifogydd yng Nghymru

Mae yna broblem ac nid ydym yn gallu arddangos gwybodaeth am lifogydd. Cliciwch y ddolen isod i weld gwybodaeth ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd.

Rheoli cyfoeth naturiol Cymru

Dolennau Cyswllt Defnyddiol

Ein Cyfrifon Cyfryngau Cymdeithasol

Advice to help you and your pets be prepared for flooding http://t.co/m3IfnM9HOI #NationalCatDay #floodaware http://t.co/HCizS6IeXY

 @NatResWales / 1 awr yn ôl

Blog Diweddaraf

Fideo Diweddaraf

Ffordd Goedwig Cwmcarn - Tachwedd 2014

Bydd Ffordd Goedwig Cwmcarn yn cau ar 2 Tachwedd. Gwneir hyn am fod 78% o'r coed ar hyd y ffordd yn goed llarwydd sydd wedi'u halogi â chlefyd ffyngaidd o'r enw Phytophthora ramorum, (clefyd y llarwydd) a bydd angen eu torri i lawr.

Mae'r gwaith hwn yn rhan o strategaeth genedlaethol i leihau'r risg o ledaenu'r clefyd ymhellach. Mae rhagor na 2 filiwn o larwydd ystâd coetir Llywodraeth Cymru wedi’u cwympo hyd yn hyn ar draws Cymru.

Er y bydd y Ffordd Goedwig ei hun yn cau, bydd holl gyfleusterau eraill coedwig Cwmcarn yn aros ar agor.

Gan na allwn wneud unrhyw beth i atal clefyd y llarwydd, ond gallwn ni gymryd camau i arafu ei ledaeniad. Mae’r fidio yma yn esbonio sut mae’r clefyd wedi effeithio ar goedwig Cwmcarn a pham mae’n rhaid i ni gau Ffordd Coedwig Cwmcarn.

Canfyddwch ragor o’n blogiau fideo