Cyfoeth Naturiol Cymru

Llifogydd yng Nghymru

Mae yna broblem ac nid ydym yn gallu arddangos gwybodaeth am lifogydd. Cliciwch y ddolen isod i weld gwybodaeth ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd.

Rheoli cyfoeth naturiol Cymru

Dolennau Cyswllt Defnyddiol

Ein Cyfrifon Cyfryngau Cymdeithasol

Five people have been apprehended for illegal cockling after an operation in the Dee Estuary this week http://t.co/wIeepVi8aV #en

 @NatResWales / 3 awr yn ôl

Blog Diweddaraf

Fideo Diweddaraf

Prosiect Cymunedau a Natur (CAN) - Saesneg yn unig

Dyma ffilm fer am y prosiect Cymunedau a Natur (CAN), a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Canolbwynt y prosiect CAN fu creu cyfleusterau o ansawdd da sy’n helpu hyrwyddo’r amgylchedd naturiol anhygoel yng Nghymru. Mae’r fath gyfleusterau’n anhepgor ar gyfer denu rhagor o ymwelwyr i ardaloedd gwledig gydol y flwyddyn, ac yn darparu swyddi gwerthfawr, cynaliadwy mewn cymunedau lle mae mwyaf eu hangen.

Crëwyd rhagor na 35 swydd ledled gogledd Cymru, diolch i CAN, gyda sefydlu chwe menter newydd sy’n cynnal llawer rhagor.

Ariannwyd y prosiect Cymunedau a Natur (CAN), yn rhannol, gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Canfyddwch ragor o’n blogiau fideo