Amdanom ni

Mae adnoddau naturiol gwych yng Nghymru – mynyddoedd a choetiroedd garw, tirweddau ac arfordiroedd hardd, a bywyd gwyllt anhygoel.

 

Maent yn hanfodol i’n goroesiad ac yn rhoi i ni'r pethau sylfaenol sydd eu hangen arnom i fyw: aer glân, dŵr glân a bwyd. Maent yn creu swyddi i filoedd o bobl fel ffermwyr, coedwigwyr a gweithredwyr twristiaeth, gan greu cyfoeth a ffyniant.

 

Maent yn rhoi ansawdd bywyd gwell i ni a chyfleoedd i  fwynhau'r awyr agored gyda harddwch a threftadaeth naturiol Cymru yn gefndir i'r cwbl. Mae pobl yn dod o bell i'w profi. Maent wedi’u cysylltu’n gynhenid â diwylliant ac iaith Cymru.

 

Ein cyfrifoldeb ni yn Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yw gofalu am adnoddau naturiol Cymru a’r hyn y maent yn ei ddarparu i ni: i helpu i leihau'r risg i bobl ac eiddo rhag llifogydd a llygredd;  i ofalu am fannau arbennig ar gyfer llesiant, bywyd gwyllt a phren; ac i weithio gydag eraill i’n helpu ni i gyd i’w rheoli’n gynaliadwy. Mae'r bobl sy'n gweithio yma yn CNC yn meddu ar y wybodaeth, yr arbenigedd a’r brwdfrydedd i helpu i sicrhau ein bod yn rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.

 

 

Er gwaetha’r sefyllfa gyfredol gyda golwg ar COVID19 -  mae’r broses o recriwtio yn parhau a bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal drwy Teams

 

Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr recriwtio am ddiweddariad wythnosol

Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
Aelod Tîm Gweithlu Integredig x 2

Holt, Wrecsam

£19,858-£22,557 19 Rhagfyr 2021
Aelod Tîm Gweithlu Integredig x 2

Rhuddlan, Rhyl

£19,858-£22,557 19 Rhagfyr 2021

Peiriannydd Perfformiad Asedau

Llaneirwg, Caerdydd 

£26,474-£30,086 19 Rhagfyr 2021

Cynorthwyydd Tîm yr Amgylchedd

Depo Y Trallwng

£19,858-£22,557 17 Rhagfyr 2021

Cynorthwyydd Tîm yr Amgylchedd x 2

De Powys (Llandrindod neu Llanfair ym Muallt os bosib)

Aberystwyth neu Llanbedr Pont Steffan

£19,858-£22,557 17 Rhagfyr 2021

Arweinydd Tîm – Tîm Amgylchedd Sir Benfro

Hwlffordd

£38,922-£43,649 12 Rhagfyr 2021

Swyddog yr Amgylchedd Prosiect Hufenfeydd x 2

Y Trallwng, Aberystwyth neu Lanbedr Pont Steffan

£26,474-£30,086 8 Rhagfyr 2021

Uwch Gyfreithiwr Arbenigol - Masnachol

Caerdydd £44,842-£49,525 12 Rhagfyr 2021

Swyddog yr Amgylchedd x 2

Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin £30,873-£34,218 6 Rhagfyr 2021

Swyddog Rheoleiddio Coetiroedd

Gogledd Cymru £30,873-£34,218 13 Rhagfyr 2021
Swyddog yr Amgylchedd x 2 Bangor £30,873-£34,218 5 Rhagfyr 2021
Cynorthwyydd Personol i’r Gyfarwyddiaeth Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol Hyblyg £26,474-£30,086 5 Rhagfyr 2021
Uwch Syrfëwr Arbenigol De-Orllewin Cymru £44,842-£49,525 5 Rhagfyr 2021

Gweithredwr Peiriannu Gwerth Uchel

Cilfynydd £26,474-£30,086 5 Rhagfyr 2021

Peiriannydd

Rhuddlan £30,873-£34,218 30 Tachwedd 2021

Arweinydd Tîm, Profion TGCh

Hyblyg £44,842-£49,525 28 Tachwedd 2021

Swyddog yr Amgylchedd, Prosiect Hufenfeydd

Bangor £26,474-£30,086 28 Tachwedd 2021
Uwch-beiriannydd Perfformiad Asedau Gogledd Cymru £35,288-£38,597 7 Rhagfyr 2021
Peiriannydd Perfformiad Asedau Bwcle neu'r Trallwng £30,873-£34,218 30 Tachwedd 2021
Diweddarwyd ddiwethaf