Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr recriwtio am ddiweddariad wythnosol

Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau

Rheolwr Talent a Chaffael

Hyblyg

£45,739-£50,516

31 Hydref 2022
Swyddog Trwyddedu Diwydiant

Hyblyg

£31,490-£34,902

19 Hydref 2022
Cynghorydd Arbenigol Cynefinoedd a Rhywogaethau Dŵr Croyw

Hyblyg

£35,994-£39,369

19 Hydref 2022
Cynghorydd Rhaglen Adfer Afonydd (Cymorth Technegol)

Hyblyg

£31,490-£34,902

19 Hydref 2022
Uwch-gynghorydd, Llywodraethu a Chydymffurfiaeth, Gwasanaeth Cymorth Rheoli Contractau

Hyblyg (ond bydd angen teithio i leoliadau drwy Gymru)

£35,994-£39,369

18 Hydref 2022
Uwch-gynghorydd, Monitro ac Adrodd ar Gwmnïau Dŵr

Hyblyg

£35,994-£39,369

17 Hydref 2022
Uwch-gynghorydd, Dulliau Rheoliadol

Hyblyg

£35,994-£39,369

16 Hydref 2022
Aelod Tîm Cyfleusterau X2

De-ddwyrain – Caerdydd/Trefynwy

£20,255- £23,008

16 Hydref 2022
Cogydd

Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian

£20,255-£23,008

16 Hydref 2022
Aelod Tîm Gweithlu Integredig x 2

Crosshands

£20,255- £23,008

11 Hydref 2022
Swyddog Trwyddedu Morol

Hyblyg

£31,490-£34,902

11 Hydref 2022
Swyddog Pobl a Lleoedd

Hyblyg o fewn y Gogledd Ddwyrain

£27,003-£30,688

11 Hydref 2022
Swyddog Casglu Data Amgylcheddol

Hyblyg o fewn Gogledd Dwyrain Cymru

£27,003- £30,688

11 Hydref 2022
Uwch-gynghorydd, Dulliau Rheoliadol Diwydiant a Gwastraff

Hyblyg

£35,994-£39,369

9 Hydref 2022

Cynorthwyydd Misglod Perlog yr Afon

Deorfa Cynrig, ger Aberhonddu a chyfleusterau Clywedog (cronfa ddŵr Clywedog)

£23,926-£26,677

9 Hydref 2022

Swyddog Cyswllt Prosiectau Masnachol, Rheolaeth Tir

De-orllewin Cymru, Swyddfa Coed y Cymoedd, Resolfen yn ddymunol

£31,490-£34,902

4 Hydref 2022

Cynghorydd Arbenigol Polisi Ansawdd Dŵr

Hyblyg

£35,994-£39,369

4 Hydref 2022
Swyddog Rheoleiddio Gwastraff Peryglus

Gogledd-orllewin Cymru

£31,490-£34,902

4 Hydref 2022
Cynghorydd Monitro Amgylcheddol: Gwasanaethau Data

Hyblyg

£31,490-£34,902

2 Hydref 2022
Uwch-gynghorydd, Polisi Gwastraff

Hyblyg

£35,994-£39,369

2 Hydref 2022
Swyddog Rheoleiddio Gwastraff

Bwcle

£31,490-£34,902

2 Hydref 2022
Uwch-swyddog – Rheoleiddio Diwydiannau a Gwastraff

Gogledd-orllewin Cymru

£35,994-£39,369

2 Hydref 2022
Uwch-gynghorydd Caffael

Hyblyg

£35,994-£39,369

2 Hydref 2022
Uwch-gynghorydd Caffael

Hyblyg

£35,994-£39,369

2 Hydref 2022
Uwch-gynghorydd Caffael

Hyblyg

£35,994-£39,369

2 Hydref 2022
Uwch-gynghorydd Caffael

Hyblyg 

£35,994-£39,369

2 Hydref 2022
Cynghorydd Caffael

Hyblyg

£31,490-£34,902

2 Hydref 2022

Dirprwy Bennaeth Gwybodaeth a Thystiolaeth

Hyblyg

£58,611-£63,522

30 Medi 2022
Arweinydd Tîm Rheoleiddio Gwastraff

Hyblyg yn Ne Orllewin Cymru

£39,700-£44,522

29 Medi 2022

 

Diweddarwyd ddiwethaf