Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr recriwtio am ddiweddariad wythnosol

 

Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei thrin yn llawi ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.  

 

We welcome applications for vacancies in Welsh, applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English. 

Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau

Cynghorydd Arbenigol ar Addasu i’r Hinsawdd a’r Risgiau

Hyblyg

£37,308-£40,806

27 Chwefror 2023
Peiriannydd Perfformiad Asedau x 2

Cross Hands

£32,876 - £36,229

21 Chwefror 2023
Cynorthwyydd Arlwyo X5

Canolfan Ymwelwyr Coed y Brenin, ger Dolgellau

£21,655-£24,408 (Pro Rata)

21 Chwefror 2023

Cogydd ar ddyletswydd

Canolfan Ymwelwyr Coed y Brenin, ger Dolgellau

£21,655-£24,408 (Pro Rata)

21 Chwefror 2023
Archwilydd Mewnol X2

Hyblyg

£32,876-£36,229

20 Chwefror 2023
Cynorthwyydd Siop Tymhorol

Bwlch Nant yr Arian

£21,655-£24,408

20 Chwefror 2023

Uwch-Gynghorydd Datblygiad Masnachol

Hyblyg

£37,308 - £40,806

19 Chwefror 2023
Swyddog Prosiect Cynorthwyol Twyni Byw

Bangor 

£21,655-£24,408

19 Chwefror 2023

Uwch-swyddog, Pobl a Lleoedd (De-ddwyrain Cymru)

Flexible

£37,308 - £40,806

19 Chwefror 2023

Cynghorydd Dŵr Cynaliadwy

Hyblyg

£28,403 - £32,088

19 Chwefror 2023

Swyddog Rheoleiddio Gwastraff (Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr)

Hyblyg ond yn ddelfrydol yn rhanbarth De Cymru

£32,876 - £36,229

19 Chwefror 2023

Uwch Swyddog Rheoli Tir, BikePark Cymru

Hyblyg ond De Cymru yn ddefrydol

£37,308 - £40,806

19 Chwefror 2023

Uwch-swyddog, Trwyddedu Ansawdd Dŵr

Hyblyg

£37,308 - £40,806

16 Chwefror 2023

Swyddog Taclo Tipio Cymru

Hyblyg

£32,876-£36,229

15 Chwefror 2023

Aelod Tîm Gweithlu Integredig

Bodffordd Depot, Ynys Môn

£21,655 - £24,408

15 Chwefror 2023

Uwch-arbenigwr Rheoleiddio Diwydiant a Gwastraff

Hyblyg yn Ne Orllewin

£47,408-£52,359

14 Chwefror 2023

Uwch Swyddog Cadwraeth

Llandarcy

£37,308 - £40,806 (pro rata)

13 Chwefror 2023

Arbenigwr Uwch, Datblygu Pobl

Hyblyg

£41,150 -£46,147

13 Chwefror 2023

Swyddog, Rheoleiddio Diwydiant a Gwastraff (Prosiect Lleihau Allyriadau Tirlenwi)

Hyblyg

£32,876 - £36,229

12 Chwefror 2023

Cynorthwyydd Personol i Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyllid a Chorfforaethol

Hyblyg

£28,403 - £32,088

12 Chwefror 2023

Cynghorydd, Datblygu a Pherygl Llifogydd

Cardydd neu Llandarcy

£32,876 - £36,229

12 Chwefror 2023

Swyddog Arbenigol, Rheoli Tomenni Glo

Resolfen

£37,308 -£40,806

12 Chwefror 2023

Arweinydd Rheoleiddio Diwydiant a Gwastraff (Prosiect Lleihau Allyriadau Tirlenwi)

Caerdydd

£41,150 -£46,147

12 Chwefror 2023

Uwch Swyddog, Rheoleiddio Diwydiant a Gwastraff (Prosiect Lleihau Allyriadau Tirlenwi)

Caerdydd

£37,308-£40,806

12 Chwefror 2023
Swyddog Trwyddedu Gwastraff

Hyblyg ond gall y bydd angen teithio i Gaerdydd yn achlysurol

£32,876-£36,229

12 Chwefror 2023

Cynghorydd Arbenigol Asesu Amgylcheddol a Phensaernïaeth Tirwedd

Hyblyg

£37,308-£40,806

12 Chwefror 2023

Uwch Gynghorydd, Cynllunio Datblygu

Caerdydd

£37,308-£40,806

12 Chwefror 2023

Uwch Swyddog Coedwig

De’r Canolbarth Cymru (swyddfa Aberystwyth neu Lanymddyfri)

£37,308-£40,806

12 Chwefror 2023

Cynghorydd Cynllunio Datblygiad

Hyblyg mewn Canolbarth Cymru

£28,403-£32,088

12 Chwefror 2023
Uwch-gynghorydd Tîm Caffael (Rhaglen Fawndiroedd Genedlaethol)

Hyblyg

£37,308-£40,806

12 Chwefror 2023
Uwch-gynghorydd Tîm Caffael (Rheoli Tir)

Hyblyg

£37,308-£40,806

12 Chwefror 2023

Uwch-gynghorydd, Tîm Caffael (Rhwydweithiau Natur, Ansawdd Dŵr, rhaglen y Coedwigoedd Cenedlaethol)

Hyblyg

£37,308-£40,806

12 Chwefror 2023

Swyddog Asesu Amgylcheddol

Plas yr Afon, Llaneirwg

£32,876 -£36,229

10 Chwefror 2023
Pennaeth Prosiectau Strategol

Hyblyg

£67,537-£72,627

08 Chwefror 2023

Cynghorydd Arbenigol Arweiniol: Cynllunio Corfforaethol a Pherfformiad

Hyblyg

£41,150-£46,147

8 Chwefror 2023

Cynghorydd Geo-ofodol x 2

Hyblyg

£32,876- £36,229

7 Chwefror 2023

Goruchwyliwr Cyfleusterau

Canol De Cymru – Hyblyg ar draws De Cymru

£32,876 - £36,229

5 Chwefror 2023

Uwch Swyddog, Pobl a Lleoedd

Hyblyg yn Ne-Ddwyrain Cymru

£37,308-£40,806

05 Chwefror 2023

Swyddog Twyni Byw/Sands of LIFE, Cyfathrebu a Dehongli

Byddai Bangor neu Crosshands yn fanteisiol

£32,876-£36,229

05 Chwefror 2023

Arbenigwr Data, Ecoleg Dŵr

Hyblyg 

£37,308-£40,806

05 Chwefror 2023

Swyddog Monitro Grantiau

Hyblyg

£28,403-£32,088

05 Chwefror 2023
Aelod Tîm Gweithlu Integredig

 Mynwy

£21,655-£24,408

2 Chwefror 2023

Cymorth Rheoli Rhaglenni (Diwygio Rheoleiddio Gwastraff)

 Hyblyg

£37,308-£40,806

1 Chwefror 2023
Cynghorydd Arbenigol, Pridd a Defnyddio Tir

Hyblyg

£37,308-£40,806

31 Ionawr 2023
Swyddog, Trwyddedu Ansawdd Dŵr

Hyblyg

£32,876-£36,229

31 Ionawr 2023
Swyddog Rheoli Pysgodfa Gocos

Bwcle os bosib, ond ystyried lleoliadau eraill

£32,876-£36,229

31 Ionawr 2023
Dadansoddi Perygl Llifogydd Lleoliad Addysg Uwch

Hyblyg

£21,655-£24,408

31 Ionawr 2023
Hydrometreg a Thelemetreg Lleoliad Addysg Uwch

Hyblyg

£21,655-£24,408

31 Ionawr 2023
Rheoli Prosiect Lleoliad Addysg Uwch

Caerdydd, Cross Hands neu Fwcle

£21,655-£24,408

31 Ionawr 2023
Gweithrediadau Rheoli Perygl Llifogydd Lleoliad Addysg Uwch

Hyblyg

£21,655-£24,408

31 Ionawr 2023
Lleoliad Addysg Uwch Gweithrediadau Coedwigaeth/Rheoli Tir x 4

Hyblyg

£21,655-£24,408

31 Ionawr 2023

Rheolwr Prosiect Datblygu Sefydliadol

Hyblyg

£41,150-£46,147

31 Ionawr 2023

 

Diweddarwyd ddiwethaf