Tanysgrifiwch i’n cylchlythyr recriwtio am ddiweddariad wythnosol

Teitl Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
Cynorthwyydd Gweithredol i’r Prif Swyddog Gweithredol a’r Cadeirydd

Bangor, Bwcle neu Gaerdydd

£35,994-£39,369

7 Awst 2022

Uwch Beiriannydd Geodechnegol

Hyblyg

£39,700-£44,522

25 Gorffennaf 2022

Swyddog Tir Halogedig

Hyblyg

£35,994-£39,369

25 Gorffennaf 2022

Gweinyddwr Adnoddau Dynol

Hyblyg

£23,926-£26,677

24 Gorffennaf 2022

Gweinyddwr Gyflogres

Hyblyg

£23,926-£26,677 24 Gorffennaf 2022

Swyddog Adfer Bioamrywiaeth X3

Hyblyg

£31,490-£34,902 20 Gorffennaf 2022
Cynghorydd Rheoli Arfordirol Integredig

Hyblyg

£31,490-£34,902 19 Gorffennaf 2022

Cynghorwr Llifogydd Rhybuddio a Hysbysu

De Cymru

£31,490-£34,902 18 Gorffennaf 2022

Swyddog Cadwraeth a Safleoedd Gwarchodedig, Pobl a Lleoedd

Gogledd-ddwyrain

£31,490-£34,902

18 Gorffennaf 2022
Cogydd ar ddyletswydd

Coed y Brenin ger Dolgellau

£20,255-£23,008

17 Gorffennaf 2022
Uwch Arbenigwr Asesu Grantiau

Hyblyg

£45,739-£50,516

17 Gorffennaf 2022
Swyddog Cyfleusterau

Ardal Aberystwyth

£23,926-£26,677

13 Gorffennaf 2022
Cymorth Technegol –  Gweithrediadau Coedwigoedd

Resolfen

£27,003-£30,688

13 Gorffennaf 2022

Swyddog Trwyddedu Rhywogaethau

Hyblyg

£27,003-£30,688

13 Gorffennaf 2022

Uwch-gynghorydd Llywodraethu a Chydymffurfiaeth

Hyblyg

£35,994-£39,369

17 Gorffennaf 2022

Uwch-gynghorydd Contractau x 2

Hyblyg

£35,994-£39,369

10 Gorffennaf 2022

Swyddog Rheoleiddio Diwydiant a Gwastraff

Llaneirwg

£31,490-£34,902

10 Gorffennaf 2022
Cynghorydd Arbenigol Amgylcheddol a Chymdeithasol

Gogledd Cymru

£35,994-£39,369

10 Gorffennaf 2022
Swyddog Cefnogi Prosiectau

Hyblyg

£31,490-£34,902

10 Gorffennaf 2022

Ymgynghorydd Cynllunio

Hyblyg

£35,994-£39,369

10 Gorffennaf 2022

Cymorth Technegol Morol

Hyblyg

£27,003-£30,688

10 Gorffennaf 2022

Cymorth Technegol Morol

Hyblyg

£27,003-£30,688

10 Gorffennaf 2022

Cymorth Technegol Newid Hinsawdd a Datgarboneiddio

Hyblyg

£27,003-£30,688

10 Gorffennaf 2022

Cymorth Technegol - Cynllunio, Tirwedd ac Ynni

Hyblyg

£27,003-£30,688

10 Gorffennaf 2022

Rheolwr Cyllid Rhaglenni

Hyblyg

£35,994-£39,369

10 Gorffennaf 2022

Cynorthwyydd Gweithrediadau Cyfleusterau

Bwcle

£20,255-£23,008

10 Gorffennaf 2022

Swyddog Cymorth Technegol Rhwydweithiau Natur

Bwcle

£27,003-£30,688

6 Gorffennaf 2022

Uwch Geomorffolegydd

Hyblyg yng Ngogledd-Cymru

£35,994-£39,369

5 Gorffennaf 2022

Geomorffolegydd

Hyblyg yng Ngogledd-Cymru

£31,490-£34,902

5 Gorffennaf 2022

 

Diweddarwyd ddiwethaf