Subscribe to our recruitment newsletter for weekly updates

 

Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei thrin yn llawi ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.  

 

We welcome applications for vacancies in Welsh, applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English. 

Title Location Salary Closing Date
Marine Ornithologist Flexible £37,308-£40,806 07/01/2024
Catchment Restoration Project Manager Flexible in South East Wales £37,308-£40,806 06/12/2023
Facilities Supervisor Flexible within South Wales  £32,876-£36,229 04/12/2023

 

Last updated