Rydym yn croesawu ceisiadau am swyddi yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

 

We welcome applications for vacancies in Welsh, applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.  


Cofrestrwch i fod y cyntaf i wybod am swyddi a chyfleoedd gwirfoddoli yn y dyfodol drwy danysgrifio i'n cylchlythyr.

Teitl y Swydd Lleoliad Cyflog Dyddiad Cau
Peiriannydd Rhwydwaith Hyblyg yng Ngogledd Cymru £38,040 21 Gorffennaf 2024
Diweddarwyd ddiwethaf