Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Fforwm Mynediad Cenedlaethol i Gymru

Mae'r FMCG yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod materion mynediad sydd o bwys cenedlaethol, ac yn cynghori Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru


Mae'r Fforwm Mynediad Cenedlaethol i Gymru prif ddibenion yw helpu Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru i:

  • wella ansawdd a graddau'r mynediad i gefn gwlad ac arfordiroedd Cymru
  • ymestyn y cyfleoedd i fwynhau a hamddena awyr agored cyfrifol i bawb

Rheoli cydberthnasau a chymunedau

Wrth geisio cyflawni'r nod hwn, mae'r Fforwm yn cydnabod y rhyngberthynas agos sy'n bodoli rhwng rheoli mynediad a lles amgylcheddol, economaidd, cymdeithasol a diwylliannol cyffredinol ein cymunedau gwledig.

Mae gan y Fforwm bron i 40 o aelod-sefydliadau sy'n cynrychioli amrywiaeth eang o fuddiannau sy'n cynnwys:

  • cynrychiolwyr tirfeddianwyr a rheolwyr
  • grwpiau defnyddwyr mynediad i gefn gwlad
  • cyrff cyhoeddus a
  • sefydliadau yn y sector gwirfoddol

Er nad oes ganddo unrhyw statws cyfreithiol, mae lefel ac ystod cynrychiolaeth ei aelodau yn golygu y gall ddylanwadu ar ddatblygiad polisi.

Cyfarfodydd cyhoeddus

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweinyddu ac yn cadeirio'r Fforwm ac mae pob cyfarfod ar agor i'r cyhoedd.  Mae dyddiadau cyfarfodydd yn y dyfodol, yn ogystal â chyflwyniadau a nodiadau o gyfarfodydd blaenorol, ar gael yma.

Cyfarfodydd y Fforwm Mynediad Cenedlaethol

Cyfarfod nesaf

5 Tachwedd 2019 - Marchnad Da Byw Y Trallwng, Buttington Cross, Y Trallwng SY21 8SR

  • Agenda
  • Cyfraniadau
  • Crynodeb Cyfarfod

2 Gorffennaf 2019 - Canolfan Addysg Parc Bute, Caerdydd, CF10 3DX

4 Ebrill 2019 Neuadd Reichel Hall, Safle Ffriddoedd Site, Bangor, LL57 2TR

6 Rhagfyr 2018 - Canolfan Addysg Parc Bute, Caerdydd, CF10 3DX

3 Gorffennaf 2018 - Marchnad Da Byw Y Trallwng, Buttington Cross, Y Trallwng SY21 8SR

6 Mawrth 2018 - Neuadd Reichel, Safle Ffriddoedd, Bangor, LL57 2TR

7 Tachwedd 2017 - Canolfan Addysg Parc Bute, Caerdydd, CF10 3DX

11 Gorffennaf 2017 - Powys Hospitality Centre, Welshpool Livestock Sales, Buttington Cross, Welshpool, Powys, SY21 8SR

7 Mawrth 2017 - Swyddfeydd CNC, Maes y Ffynnon, Bangor, LL57 2DW

8 Tachwedd 2016 - YHA Caerdydd Canolog, East Tyndall St, Caerdydd, CF10 4BB

5 Gorffennaf 2016 - Canolfan Lletygarwch Powys, Livestock Sales, Y Trallwng, SY21 8SR

15 Mawrth 2016 - Swyddfeydd CNC, Maes y Ffynnon, Bangor, LL57 2DW

10 Tachwedd 2015 – YHA Caerdydd Canolog, East Tyndall St, Caerdydd, CF10 4BB

7 Gorffennaf 2015 – Canolfan Lletygarwch Powys, Livestock Sales, Y Trallwng, SY21 8SR

17 Mawrth 2015 - Gogledd Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.