Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Adroddiad interim ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol 2019

Yr Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol yw ein hasesiad o a yw Cymru yn llwyddo i reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.

 

Rydym yn defnyddio'r dystiolaeth orau i asesu adnoddau naturiol Cymru – aer, tir, dŵr, bywyd gwyllt, coedwigoedd, pysgodfeydd, planhigion a phridd.

 

Rydym yn mesur pa mor dda rydym yn eu rheoli mewn modd cynaliadwy.

 

Yn yr adroddiad interim hwn, canolbwyntir ar y prif heriau i adnoddau naturiol Cymru.

 

Rydym yn amlinellu dau gyfle integredig i reoli adnoddau er budd natur a phobl.

 

Nodir bylchau yn y dystiolaeth a chynlluniau ar gyfer sut gallem ddechrau llenwi'r bylchau hynny.

 

Mae'r adroddiad yn nodi sut bydd yr ail adroddiad ar sefyllfa adnoddau naturiol yn datblygu yn 2020. 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.