Mae'r cofrestri adnoddau naturiol yn rhan bwysig o SoNaRR2020.

Mae'r cofrestri'n nodi:

  • Y pwysau a'r effeithiau sy'n gysylltiedig â defnydd Cymru o adnoddau naturiol, yng Nghymru ac yn fyd-eang
  • Yr asesiadau SMNR fesul ecosystem eang
  • Y cyfleoedd ar gyfer gweithredu

Darperir rhestr dystiolaeth cyn cyhoeddi'r penodau ar yr ecosystemau a'r themâu trawsbynciol ym mis Mawrth 2021.

Isod ceir canfyddiadau allweddol y cofrestri adnoddau naturiol o fewn dau ffeithlun rhyngweithiol.

Gwyliwch ein fideo i gael arddangosiad o'r ffeithluniau rhyngweithiol: SoNaRR2020 Adroddiad mwy hygyrch

Pwysau ac effeithiau allweddol

Archwiliwch y ffeithlun rhyngweithiol isod drwy glicio ar un o'r Pwysau Allweddol sydd wedi'u rhestru.

Cliciwch ar segment wedi'i aroleuo i ddarllen mwy am yr hyn sy'n gyrru'r pwysau hwnnw a beth yw ei effeithiau o fewn ecosystem benodol.

Gall pob pwysau effeithio ar fwy nag un ecosystem.

Gweld fersiwn sgrin lawn

Cyfleoedd ar gyfer gweithredu

Archwiliwch y ffeithlun rhyngweithiol isod drwy glicio ar un o'r Cyfleoedd ar gyfer Gweithredu sydd wedi'u rhestru.

Cliciwch ar segment wedi'i aroleuo i ddarllen mwy o fanylion am ba gyfleoedd sydd i weithredu o fewn ecosystem benodol i helpu i gyflawni un o amcanion SMNR.

Gallai pob cyfle helpu i gyflawni mwy nag un o amcanion SMNR a gellid cymryd y camau cyfatebol mewn mwy nag un ecosystem.

Gweld fersiwn sgrin lawn

Lawrlwytho dogfennau

I weld y cofrestri adnoddau naturiol llawn defnyddiwch y dolenni isod:

 

 

 

 

 

 

 

 

Archwilio mwy

Diweddarwyd ddiwethaf