Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ein penderfyniadau hunan drwyddedu - adroddiad misol

Gwybodaeth am geisiadau am drwyddedau, a phenderfyniadau trwyddedu, ynghylch ein cynlluniau, ein rhaglenni a’n prosiectau ni’n hunain, sef “hunan-drwyddedu"

Rydym yn gofalu fod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd am yr holl geisiadau a wneir i Cyfoeth Naturiol Cymru a’r penderfyniadau trwyddedu a wneir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae’n cynnwys ceisiadau am drwyddedau a phenderfyniadau trwyddedu a wneir ar gyfer ein cynlluniau, ein rhaglenni a’n prosiectau ni ein hunain – a elwir yn hunan-drwyddedu.

I ganfod mwy am unrhyw un o’r trwyddedau yn y ddogfen cysylltwch â’n Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0300 065 3000.

Rhif Trwydded

Trefn y Drwydded

Math o Drwydded

Deiliad Trwydded

Cyfeiriad Safle

Disgrifiad Gweithgaredd

Penderfyniad

Dyddiad Penderfynu

A000364/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwent Levels - Rumney and Peterstone SSSI

Gwent Levels - St. Brides SSSI

Gwent Levels - Nash and Goldcliff SSSI

Gwent Levels – Whitson SSSI

Gwent Levels - Magor and Undy SSSI

Gwlyptiroedd Casnewydd/Newport Wetlands SSSI

Severn Estuary SSSI

Caldicot and Wentlooge Gwent Levels Rhaglenni Cynnal a Chadw Amddiffyn rhag Llifogydd Ardal 2020-21

Cyhoeddwyd

13/05/2020

A000352/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwent Levels – Whitson SSSI

Gwent Levels - Rumney and Peterstone SSSI

Gwent Levels - St. Brides SSSI

Gwent Levels - Nash and Goldcliff SSSI

Gwent Levels - Redwick and Llandevenny SSSI

Gwent Levels - Magor and Undy SSSI

Gwlyptiroedd Casnewydd/Newport Wetlands SSSI

Gwent Levels Rhaglen Waith Flynyddol IDD 2020/21

Cyhoeddwyd

06/05/2020

A000374/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwent Levels - Rumney and Peterstone SSSI

Gwent Levels - St. Brides SSSI

Gwent Levels - Nash and Goldcliff SSSI

Gwent Levels – Whitson SSSI

Gwent Levels - Redwick and Llandevenny SSSI

Gwent Levels - Magor and Undy SSSI

Gwlyptiroedd Casnewydd/Newport Wetlands SSSI

De-silting of 16 IDD Watercourses

Cyhoeddwyd

21/05/2020

A000375/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Gwent Levels - Whitson

Gwent Levels - Rumney and Peterstone SSSI

Gwent Levels - St. Brides SSSI

Gwent Levels - Nash and Goldcliff SSSI

Gwent Levels - Redwick and Llandevenny SSSI

Gwent Levels - Magor and Undy SSSI

Gwlyptiroedd Casnewydd/Newport Wetlands SSSI

 Rhaglen amnewid llifddor IDD 2020-2021

Cyhoeddwyd

21/05/2020

A000369/1

Adran 28H Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981

SSSI

Cydsynio

Cyfoeth Naturiol Cymru

Llyn Tegid SSSI

Afon Dyfrdwy (River Dee) SSSI

Chwistrellu chwynladdwr arferol

Cyhoeddwyd

19/05/2020

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.