Newyddion a digwyddiadau

Newyddion diweddaraf

Dyn o Drefynwy yn cyfaddef i dair trosedd gwastraff anghyfreithlon

Mae dyn o Drefynwy wedi cael gorchymyn i dalu cyfanswm o £13,542 mewn dirwyon, costau a gordal dioddefwyr, ar ôl cyfaddef i dri chyhuddiad yn ymwneud â gwastraff yn Llys Ynadon Casnewydd.

26 Tach 2021

Blogio o’n lleoedd arbennig

Planhigyn iawn, yn y lle iawn

Gan Duncan Ludlow, Rheolwr Safle, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr

28 Ion 2020

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru