Newyddion a digwyddiadau

Newyddion diweddaraf

Sefyllfa o sychder yn dechrau yn Ne Orllewin Cymru wrth i’r tywydd sych barhau

Yn dilyn y cyfnod estynedig o dywydd sych, mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cadarnhau fod y trothwy sychder wedi ei gyrraedd ac y bydd rhannau o Dde Orllewin Cymru yn cael eu trosglwyddo i gategori sychder o ddydd Gwener, 19 Awst ymlaen.

19 Awst 2022

Ein blog

Gwaith Twyni Byw hanfodol yn parhau yn Aberffraw

Mae twyni Aberffraw wedi'u dynodi'n Ardal Cadwraeth Arbennig, a dros y blynyddoedd diwethaf mae prosiect Twyni Byw wedi bod yn gweithio ochr yn ochr ag Ystad Bodorgan, sy'n berchen ar yr ardal ac yn ei rheoli.

Jake Burton

17 Awst 2022

Blogio o’n lleoedd arbennig

Planhigyn iawn, yn y lle iawn

Gan Duncan Ludlow, Rheolwr Safle, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr

28 Ion 2020

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru