Newyddion a digwyddiadau

Ein datganiadau newyddion, cylchlythyrau a digwyddiadau diweddaraf, ynghyd â pwy y dylech chi gysylltu â nhw ar gyfer ymholiadau’r cyfryngau

Newyddion diweddaraf

Tasglu yn lansio cynllun gweithredu tuag at adferiad COVID-19 gwyrdd a theg i Gymru

Gall cymunedau ledled Cymru arwain y gad ar ymateb beiddgar a chyflym i bandemig y coronafeirws drwy roi'r economi gylchol ac argyfyngau’r hinsawdd a natur wrth wraidd yr adferiad.

03 Rhag 2020

Blogio o’n lleoedd arbennig

Planhigyn iawn, yn y lle iawn

Gan Duncan Ludlow, Rheolwr Safle, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr

28 Ion 2020

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru