Draenio Rhanbarth

Fel arfer mae ardaloedd draenio i’w cael ar dir isel lle caiff y ffiniau eu pennu gan nodweddion ffisegol yn hytrach na rhai gwleidyddol