Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Beth yw rhanbarth draenio

Gwybodaeth am ranbarthau draenio - ardaloedd ag anghenion draenio arbennig

Beth yw rhanbarth draenio?

Mae rhanbarthau draenio ar dir isel fel arfer, ac mae eu ffiniau wedi’u pennu gan nodweddion ffisegol, yn hytrach na gwleidyddol. Mae’r rhanbarthau’n amrywio o ran natur a maint. Mae rhai’n rhanbarthau amaethyddol gan mwyaf (fel Conwy, Llanfrothen a Thywyn) a rhai’n lled drefol (fel Gwastadeddau Gwent).

Perygl llifogydd

Mae rhanbarthau draenio yn wynebu perygl llifogydd o ffynonellau amrywiol. Heb weithgareddau i reoli lefel y dŵr a pherygl llifogydd, ni fyddai rhanbarthau draenio yn lleoedd addas i fyw ynddyn nhw. Ni fydden nhw chwaith yn diogelu nac yn darparu ar gyfer y tir amaethyddol, y cyfleustodau a’r rhwydweithiau trafnidiaeth amrywiol sydd wedi datblygu o fewn eu ffiniau.

Eich hawl i arolygu cyfrifon ardaloedd draenio mewnol 

Rhwng 20 Mehefin 2019 a 18 Gorffennaf 2019, bydd gennych hawl i weld cyfrifon 2018-2019 yr ardaloedd draenio a ganlyn:

Afon Conwy
Afon Ganol
Cors Ardudwy
Cors Fochno
Dysynni
Harlech a Maentwrog
Llanfrothen
Cors Malltraeth
Mawddach ac Wnion
Tywyn
Gwy Isaf
Powysland
Cil-y-Coed a Gwynllŵg 

I weld y cyfrifon, bydd angen ichi anfon cais at:

Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol
Cyfoeth Naturiol Cymru
29 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0TP 

Eich hawl i holi’r archwilydd 

A chithau (neu rywun ar eich rhan) yn etholwr yn un o’r ardaloedd, mae gennych hawl i holi’r archwilydd a benodwyd ynglŷn â’r cyfrifon. Gallwch wneud hyn ar neu ar ôl 18 Gorffennaf 2019. I wneud hyn, cysylltwch â’r archwilydd drwy ffonio 029 2032 0500 neu trefnwch i ymweld â’r archwilydd yn: 

Swyddfa Archwilio Cymru
24 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9LJ 

Os hoffech wrthwynebu unrhyw un o’r cyfrifon, rhaid gwneud hynny’n ysgrifenedig. Gofynnir ichi anfon copi at yr archwilydd ynghyd â chopi atom ni.   

Nodyn cyfrifon ardaloedd draenio mewnol 2018-2019

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.