Coedwig Irfon - Pont Wen, ger Llanwrtyd

Beth sydd yma

Croeso

Pont Wen yw ein prif faes parcio yng Nghoedwig Irfon.

Mae wedi’i leoli mewn rhan ddiarffordd a thawel o ganolbarth Cymru ond mae’n hawdd dod o hyd iddo.

Mae dau lwybr cerdded byr ar hyd Afon Irfon sy'n llifo i lawr o fynyddoedd Elenydd.

Mae’r ardal bicnic hardd ar lan yr afon wrth ymyl y maes parcio.

Mae yna ardal bicnic mwy ym maes parcio Pwll Bo, sydd hanner milltir ar hyd y ffordd i gyfeiriad Abergwesyn.

Gallwch hefyd weld y rhaeadrau a phwll lle bu ffermwyr unwaith yn golchi eu defaid cyn eu cneifio - parciwch yn y gilfan ger yr arwydd Pwll Golchi ar y ffordd i gyfeiriad Llanwrtyd.

""

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybrau cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybrau.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded

Llwybr Afon Irfon

  • Gradd: Hawdd
  • Pellter: 1¼ milltir/1.9 cilometr (yno ac yn ôl)
  • Gwybodaeth am y llwybr: Mae gan y llwybr llinol hwn arwyneb o gerrig a rhai rhannau lle ceir cerrig rhydd. Mae yna fainc wrth yr afon ychydig cyn man lle byddwch yn troi i ddychwelyd.

Mae Llwybr Afon Irfon yn dilyn y llwybr ar lan Afon Irfon a thrwy amrywiaeth o goetiroedd cyn dychwelyd ar hyd yr un llwybr yn ôl i’r maes parcio.

Mwynhewch sŵn yr afon a chadwch lygad am y coed sbriws Sitca mawr gyda’u rhisgl cennog.

""

Llwybr Cwm Irfon

  • Gradd: Cymedrol
  • Pellter: 1¼ milltir/2.1 cilometr
  • Gwybodaeth am y llwybr: Mae’r llwybr cylchol hwn yn dilyn yr un llwybr â Llwybr Afon Irfon ar lan yr afon ond mae’n troi oddi wrth yr afon pan ddaw’r wyneb caled i ben ac yn dringo trac caregog i ymuno â ffordd goedwig. Mae yna fainc ger yr afon.

Mae Llwybr Cwm Irfon yn dilyn y llwybr ar hyd glan Afon Irfon a thrwy amrywiaeth o goetiroedd.

Yna, mae’n dringo at drac uwch lle gallwch fwynhau golygfeydd o’r cwm a’r bryniau cyfagos wrth ddychwelyd i’r maes parcio.

""

Cau a dargyfeirio

Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.

Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.

Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Pont Wen yn 3 milltir i’r gogledd-orllewin o Lanwrtyd.

Mae yn Sir Powys.

Map Arolwg Ordnans

Mae Pont Wen ar fap Explorer 187 yr Arolwg Ordnans (OS).

Cyfeirnod grid yr OS yw SN 856 507.

Cyfarwyddiadau

O’r A483 yn Llanwrtyd, dilynwch yr arwyddion ar gyfer Abergwesyn i fynd ar is-ffordd.

Dilynwch y ffordd hon am oddeutu 3 milltir ac ewch heibio maes parcio Pwll Golchi.

Ar ôl ½ milltir arall, mae mynedfa maes parcio Pont Wen ar y dde dros bont fechan.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Llanwrtyd.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Gallwch barcio yno am ddim.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf